Denne nettsiden oppdateres for tiden ikke men brukes av BRODs medlemmer for registrering av salgsstatistikk.
Bryggeri- og drikkevareforeningen har nå fått nye nettsider med informasjon om organisasjonens arbeid. Besøk oss gjerne på bryggeriforeningen.no.
drikkeglede.no vil i løpet av sommeren gjenoppstå som et nettsted med informasjon og inspirasjonsartikler om din favorittdrikke.

Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av energidrikker totalt

Omfatter alle leverandører av energidrikker i Norge.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2018 1 663 2 109 2 433 2 345 2 665 3 024 2 474 2 850 3 145 2 952 2 904 2 821 19 563 31 385
2019 2 818 2 694 3 575 3 264 3 620 3 966 3 504 3 493 3 895 3 738 2 903 3 672 26 934 41 142
2020 2 988 4 137 3 878 3 868 4 617 6 799 5 040 5 027 5 637 4 566 4 296 4 643 36 355 55 497
2021 4 228 5 427 6 509 6 201 5 561 5 445 5 734 5 557 0 0 0 0 44 662 44 662

Salgsutvikling energidrikker

Angis i liter

August 2021 August 2020 Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 3 714 996 4 051 846 -8,31
Energidrikker tilsatt søtstoff 1 841 763 975 535 88,80
Sum totalt 5 556 759 5 027 381 10,53
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 47 276 607 41 092 991 15,05
Energidrikker tilsatt søtstoff 16 527 339 9 469 749 74,53
Sum totalt 63 803 946 50 562 740 26,19
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 31 671 727 29 876 928 6.01
Energidrikker tilsatt søtstoff 12 989 901 6 477 968 100.52
Sum totalt 44 661 628 36 354 896 22,85
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no