Denne nettsiden oppdateres for tiden ikke men brukes av BRODs medlemmer for registrering av salgsstatistikk.
Bryggeri- og drikkevareforeningen har nå fått nye nettsider med informasjon om organisasjonens arbeid. Besøk oss gjerne på bryggeriforeningen.no.
drikkeglede.no vil i løpet av sommeren gjenoppstå som et nettsted med informasjon og inspirasjonsartikler om din favorittdrikke.

Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2018 6 107 6 074 7 356 9 749 12 553 13 869 13 223 10 971 6 721 7 227 6 311 5 997 79 901 106 158
2019 7 222 6 159 7 030 8 255 10 714 9 681 11 352 10 364 7 115 6 668 5 825 7 049 70 777 97 435
2020 6 809 6 957 8 323 7 378 8 086 14 271 10 893 8 781 7 222 6 759 6 205 7 163 71 499 98 849
2021 5 835 5 851 8 380 7 132 8 674 13 872 13 463 8 989 0 0 0 0 72 194 72 194

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i liter

August 2021 August 2020 Endring i %
Vann med kullsyre 6 618 745 6 669 921 -0,77
Vann uten kullsyre 2 369 784 2 111 014 12,26
Sum totalt 8 988 529 8 780 935 2,36
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 76 912 959 75 967 173 1,24
Vann uten kullsyre 22 630 991 22 189 741 1,99
Sum totalt 99 543 950 98 156 914 1,41
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 55 174 825 55 558 923 -0.69
Vann uten kullsyre 17 019 568 15 940 303 6.77
Sum totalt 72 194 393 71 499 226 0,97

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

August 2021 August 2020 Endring i %
Uteliv 863 171 613 537 40.69
Kiosk og bensin 339 475 357 728 -5.1
Dagligvare, eget utsalg 7 785 883 7 809 670 -0.3
Sum totalt 8 988 529 8 780 935 2.36
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 6 386 461 7 398 092 -13.67
Kiosk og bensin 3 033 794 3 414 720 -11.16
Dagligvare, eget utsalg 90 123 695 87 344 102 3.18
Sum totalt 99 543 950 98 156 914 1.41
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 4 691 473 4 340 933 8.08
Kiosk og bensin 2 265 265 2 336 830 -3.06
Dagligvare, eget utsalg 65 237 655 64 821 463 0.64
Sum totalt 72 194 393 71 499 226 0.97
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no