Denne nettsiden oppdateres for tiden ikke men brukes av BRODs medlemmer for registrering av salgsstatistikk.
Bryggeri- og drikkevareforeningen har nå fått nye nettsider med informasjon om organisasjonens arbeid. Besøk oss gjerne på bryggeriforeningen.no.
drikkeglede.no vil i løpet av sommeren gjenoppstå som et nettsted med informasjon og inspirasjonsartikler om din favorittdrikke.

Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2018 23 629 30 912 43 538 36 971 39 690 45 416 40 368 38 384 37 365 45 764 37 601 42 995 298 907 462 631
2019 28 994 34 635 43 495 38 447 35 453 43 056 35 509 37 801 38 734 45 058 40 411 42 172 297 391 463 765
2020 26 340 34 048 45 413 37 796 44 053 55 151 54 852 43 467 50 519 52 547 43 196 53 422 341 120 540 804
2021 36 940 42 389 62 008 41 178 44 466 56 565 60 660 47 613 0 0 0 0 391 819 391 819

Salgsutvikling brus

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i liter

August 2021 August 2020 Endring i %
Brus tilsatt sukker 16 850 656 16 491 176 2,18
Brus tilsatt søtstoff 30 708 870 26 907 891 14,13
Brus tilsatt fruktjuice 53 503 67 728 -21,00
Sum totalt 47 613 029 43 466 795 9,54
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 216 629 545 210 357 776 2,98
Brus tilsatt søtstoff 374 365 920 296 358 991 26,32
Brus tilsatt fruktjuice 507 635 777 794 -34,73
Sum totalt 591 503 100 507 494 561 16,55
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 134 407 467 133 473 406 0.7
Brus tilsatt søtstoff 257 047 358 207 124 353 24.1
Brus tilsatt fruktjuice 364 219 522 210 -30.25
Sum totalt 391 819 044 341 119 969 14,86

Omsetning fordelt på salgskanaler

Én produsent har ikke tilgang på tall som viser fordelingen på salgskanaler. Summen for salgskanaler er derfor noe lavere enn summen for produktkategorier.

Angis i liter

August 2021 August 2020 Endring i %
Uteliv 4 368 729 4 079 072 7.1
Kiosk og bensin 1 346 567 1 422 304 -5.32
Dagligvare, eget utsalg 41 858 973 37 913 213 10.41
Sum totalt 47 574 269 43 414 589 9.58
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 39 212 042 42 479 085 -7.69
Kiosk og bensin 16 918 940 17 786 284 -4.88
Dagligvare, eget utsalg 534 957 365 446 589 540 19.79
Sum totalt 591 088 347 506 854 909 16.62
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 26 930 053 26 302 316 2.39
Kiosk og bensin 10 973 729 11 240 570 -2.37
Dagligvare, eget utsalg 353 623 276 303 158 232 16.65
Sum totalt 391 527 058 340 701 118 14.92
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no