Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2017 27 542 37 248 45 753 34 253 38 654 46 762 36 436 35 713 39 294 43 033 40 151 56 501 302 361 481 339
2018 23 555 30 807 43 337 36 831 39 476 45 092 40 135 38 144 37 234 45 600 37 410 42 855 297 377 460 476
2019 28 857 34 464 43 295 38 218 35 244 42 760 35 242 37 592 38 579 44 840 40 228 41 982 295 672 461 301
2020 26 174 33 865 45 239 37 722 43 911 54 800 54 517 43 225 50 364 0 0 0 339 454 389 818

Salgsutvikling brus

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i liter

August 2020 August 2019 Endring i %
Brus tilsatt sukker 16 442 385 15 434 018 6,53
Brus tilsatt søtstoff 26 715 147 22 078 215 21,00
Brus tilsatt fruktjuice 67 728 79 916 -15,25
Sum totalt 43 225 260 37 592 149 14,98
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 209 609 236 206 010 149 1,75
Brus tilsatt søtstoff 294 695 803 251 559 924 17,15
Brus tilsatt fruktjuice 777 794 1 201 148 -35,25
Sum totalt 505 082 833 458 771 221 10,09
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 133 013 845 127 572 010 4.27
Brus tilsatt søtstoff 205 917 619 167 244 383 23.12
Brus tilsatt fruktjuice 522 210 855 926 -38.99
Sum totalt 339 453 674 295 672 319 14,81

Omsetning fordelt på salgskanaler

Én produsent har ikke tilgang på tall som viser fordelingen på salgskanaler. Summen for salgskanaler er derfor noe lavere enn summen for produktkategorier.

Angis i liter

August 2020 August 2019 Endring i %
Uteliv 3 866 272 4 289 152 -9.86
Kiosk og bensin 1 821 482 1 681 465 8.33
Dagligvare, eget utsalg 37 485 300 31 554 120 18.8
Sum totalt 43 173 054 37 524 737 15.05
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 40 675 004 49 088 659 -17.14
Kiosk og bensin 21 684 093 21 925 059 -1.1
Dagligvare, eget utsalg 442 084 084 386 745 306 14.31
Sum totalt 504 443 181 457 759 024 10.2
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 25 042 084 31 532 787 -20.58
Kiosk og bensin 14 038 470 14 250 951 -1.49
Dagligvare, eget utsalg 299 954 269 249 179 369 20.38
Sum totalt 339 034 823 294 963 107 14.94
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no