Denne nettsiden oppdateres for tiden ikke men brukes av BRODs medlemmer for registrering av salgsstatistikk.
Bryggeri- og drikkevareforeningen har nå fått nye nettsider med informasjon om organisasjonens arbeid. Besøk oss gjerne på bryggeriforeningen.no.
drikkeglede.no vil i løpet av sommeren gjenoppstå som et nettsted med informasjon og inspirasjonsartikler om din favorittdrikke.

Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2018 23 629 30 912 43 538 36 971 39 690 45 416 40 368 38 384 37 365 45 764 37 601 42 995 260 523 462 631
2019 28 994 34 635 43 495 38 447 35 453 43 056 35 509 37 801 38 734 45 058 40 411 42 172 259 589 463 765
2020 26 340 34 048 45 413 37 796 44 053 55 151 54 852 43 467 50 519 52 547 43 196 53 422 297 653 540 804
2021 36 940 42 389 62 008 41 178 44 466 56 565 60 660 0 0 0 0 0 344 206 344 206

Salgsutvikling brus

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i liter

Juli 2021 Juli 2020 Endring i %
Brus tilsatt sukker 19 752 938 21 565 704 -8,41
Brus tilsatt søtstoff 40 857 578 33 218 594 23,00
Brus tilsatt fruktjuice 48 994 68 199 -28,16
Sum totalt 60 659 510 54 852 497 10,59
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 216 270 065 209 351 191 3,30
Brus tilsatt søtstoff 370 564 941 291 687 973 27,04
Brus tilsatt fruktjuice 521 860 789 982 -33,94
Sum totalt 587 356 866 501 829 146 17,04
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 117 556 811 116 982 230 0.49
Brus tilsatt søtstoff 226 338 488 180 216 462 25.59
Brus tilsatt fruktjuice 310 716 454 482 -31.63
Sum totalt 344 206 015 297 653 174 15,64

Omsetning fordelt på salgskanaler

Én produsent har ikke tilgang på tall som viser fordelingen på salgskanaler. Summen for salgskanaler er derfor noe lavere enn summen for produktkategorier.

Angis i liter

Juli 2021 Juli 2020 Endring i %
Uteliv 5 313 232 5 299 096 0.27
Kiosk og bensin 1 595 536 1 825 554 -12.6
Dagligvare, eget utsalg 53 714 996 47 670 602 12.68
Sum totalt 60 623 764 54 795 252 10.64
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 38 922 385 42 829 620 -9.12
Kiosk og bensin 16 994 677 17 867 817 -4.89
Dagligvare, eget utsalg 531 011 605 440 476 851 20.55
Sum totalt 586 928 667 501 174 288 17.11
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 22 561 324 22 223 244 1.52
Kiosk og bensin 9 627 162 9 818 266 -1.95
Dagligvare, eget utsalg 311 764 303 265 245 019 17.54
Sum totalt 343 952 789 297 286 529 15.7
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no