Denne nettsiden oppdateres for tiden ikke men brukes av BRODs medlemmer for registrering av salgsstatistikk.
Bryggeri- og drikkevareforeningen har nå fått nye nettsider med informasjon om organisasjonens arbeid. Besøk oss gjerne på bryggeriforeningen.no.
drikkeglede.no vil i løpet av sommeren gjenoppstå som et nettsted med informasjon og inspirasjonsartikler om din favorittdrikke.

Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av cider totalt

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2018 729 1 037 888 1 004 1 438 1 744 1 514 1 220 763 940 984 939 9 574 13 200
2019 897 895 944 1 252 1 259 1 325 1 548 1 356 872 1 005 1 024 945 9 476 13 321
2020 906 958 905 1 309 1 491 2 048 1 832 1 806 1 153 1 198 966 1 040 11 253 15 611
2021 860 1 105 1 438 1 247 1 547 1 975 2 368 1 560 0 0 0 0 12 101 12 101

Salgsutvikling cider

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

August 2021 August 2020 Endring i %
Kl. A 16 412 37 288 -55,99
Kl. C 0 207 -100,00
Kl. B 500 0 0,00
Kl. D 1 535 859 1 768 586 -13,16
Sterksider 7 133 383 1762,40
Sum totalt 1 559 904 1 806 464 -13,65
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Kl. A 264 309 206 754 27,84
Kl. C 45 592 -92,40
Kl. B 1 100 0 0,00
Kl. D 16 161 233 14 882 055 8,60
Sterksider 31 796 8 869 258,51
Sum totalt 16 458 483 15 098 270 9,01
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Kl. A 180 036 188 340 -4.41
Kl. C 0 592 -100
Kl. B 1 100 0 0
Kl. D 11 890 549 11 056 748 7.54
Sterksider 29 329 7 721 279.86
Sum totalt 12 101 014 11 253 401 7,53

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

August 2021 August 2020 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 144 873 90 481 60.11
Dagligvare, eget utsalg 1 415 031 1 715 823 -17.53
Kiosk og bensin 0 160 -100
Sum totalt 1 559 904 1 806 464 -13.65
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 739 397 1 197 184 -38.24
Dagligvare, eget utsalg 15 718 883 13 899 978 13.09
Kiosk og bensin 203 1 108 -81.68
Sum totalt 16 458 483 15 098 270 9.01
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 565 388 739 504 -23.54
Dagligvare, eget utsalg 11 535 626 10 513 044 9.73
Kiosk og bensin 0 853 -100
Sum totalt 12 101 014 11 253 401 7.53
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no