Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Lervig Aktiebryggeri har sluttet å rapportere salgstall f.o.m. juni 2018. Det vises derfor for lave volumer for småskalabryggeriene etter dette tidspunktet. Tallene er dermed ikke direkte sammenlignbare.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2017 16 068 17 320 21 672 20 131 26 878 26 829 25 542 23 141 19 411 20 625 23 173 21 017 177 581 261 806
2018 18 799 17 254 20 966 21 718 27 085 27 071 27 528 24 297 20 190 21 633 23 490 20 044 184 717 270 075
2019 18 937 17 971 20 869 25 745 25 593 24 633 27 450 25 257 19 425 22 544 22 616 22 161 186 453 273 200
2020 18 412 19 357 20 737 23 766 25 273 34 528 33 033 26 373 22 796 0 0 0 201 479 224 275

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

August 2020 August 2019 Endring i %
Norskbrygget øl 20 105 406 20 952 033 -4,04
Hvorav småskalabryggerier 880 274 935 183 -5,87
Importert øl 6 267 684 4 304 590 45,60
Totalt ølsalg i Norge 26 373 090 25 256 623 4.42
Eksport (unntatt taxfree-salg) August 2020 August 2019 Endring i %
Total eksport 433 643 251 161 72,66

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 239 793 359 230 312 581 4,12
Hvorav småskalabryggerier 10 191 517 10 254 180 -0,61
Importert øl 48 432 091 41 498 212 16,71
Totalt ølsalg i Norge 288 225 450 271 810 793 6.04
Eksport (unntatt taxfree-salg) Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 3 838 733 4 198 311 -8,56

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 164 377 571 155 580 108 5,65
Hvorav småskalabryggerier 6 724 778 6 855 995 -1,91
Importert øl 37 101 338 30 873 341 20,17
Totalt ølsalg i Norge 201 478 909 186 453 449 8.06
Eksport (unntatt taxfree-salg) Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 2 298 424 2 536 256 -9,38

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

August 2020 August 2019 Endring i %
Vørterøl 178 675 121 729 46,78
Kl. A 1 069 233 818 350 30,66
Kl. B 212 172 161 060 31,73
Kl. C 26 985 21 287 26,77
Kl. D 20 537 994 20 876 268 -1,62
Sterkøl 1 682 966 662 506 154,03
Sum totalt 23 708 025 22 661 200 4,62
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 504 992 1 534 404 -1,92
Kl. A 11 081 168 9 816 723 12,88
Kl. B 2 245 995 1 915 447 17,26
Kl. C 257 135 228 975 12,30
Kl. D 242 264 292 230 651 694 5,03
Sterkøl 7 885 435 8 213 648 -4,00
Sum totalt 265 239 017 252 360 891 5,10
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 1 002 113 987 077 1.52
Kl. A 7 340 369 6 390 836 14.86
Kl. B 1 596 903 1 262 503 26.49
Kl. C 181 137 173 090 4.65
Kl. D 168 705 662 157 126 298 7.37
Sterkøl 5 030 360 5 412 394 -7.06
Sum totalt 183 856 544 171 352 198 7,30

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

August 2020 August 2019 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 3 068 740 5 024 396 -38.92
Dagligvare, eget utsalg 20 593 377 17 594 595 17.04
Kiosk og bensin 45 908 42 209 8.76
Sum totalt 23 708 025 22 661 200 4.62
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 38 873 730 52 004 213 -25.25
Dagligvare, eget utsalg 225 790 849 199 944 991 12.93
Kiosk og bensin 574 438 411 629 39.55
Sum totalt 265 239 017 252 360 833 5.1
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 22 658 547 36 132 399 -37.29
Dagligvare, eget utsalg 160 808 141 134 938 888 19.17
Kiosk og bensin 389 856 280 911 38.78
Sum totalt 183 856 544 171 352 198 7.3

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

August 2020 August 2019 Endring i %
Fat/tank 2 567 486 4 245 157 -39.52
Boks 20 222 948 17 332 791 16.67
Flaske 917 591 1 083 252 -15.29
Sum totalt 23 708 025 22 661 200 4.62
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 32 461 272 42 943 078 -24.41
Boks 219 734 646 192 987 145 13.86
Flaske 13 040 093 16 430 588 -20.64
Sum totalt 265 236 011 252 360 811 5.1
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 18 970 863 30 219 967 -37.22
Boks 157 231 498 131 575 368 19.5
Flaske 7 652 562 9 556 783 -19.93
Sum totalt 183 854 923 171 352 118 7.3
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no