Denne nettsiden oppdateres for tiden ikke men brukes av BRODs medlemmer for registrering av salgsstatistikk.
Bryggeri- og drikkevareforeningen har nå fått nye nettsider med informasjon om organisasjonens arbeid. Besøk oss gjerne på bryggeriforeningen.no.
drikkeglede.no vil i løpet av sommeren gjenoppstå som et nettsted med informasjon og inspirasjonsartikler om din favorittdrikke.

Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Lervig Aktiebryggeri har sluttet å rapportere salgstall f.o.m. juni 2018. Det vises derfor for lave volumer for småskalabryggeriene etter dette tidspunktet. Tallene er dermed ikke direkte sammenlignbare.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2018 19 169 17 689 21 545 24 206 30 073 29 463 30 020 25 286 20 189 22 252 24 001 20 619 112 683 284 512
2019 19 549 18 588 21 489 27 718 25 593 25 507 28 036 25 751 19 792 22 704 22 859 22 275 112 938 279 861
2020 18 465 19 623 20 710 24 183 27 516 34 861 35 562 28 585 23 479 23 593 24 032 23 249 110 497 303 858
2021 19 390 22 692 29 883 28 227 29 599 0 0 0 0 0 0 0 129 791 129 791

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

Mai 2021 Mai 2020 Endring i %
Norskbrygget øl 22 191 968 21 912 611 1,27
Hvorav småskalabryggerier 774 123 763 452 1,40
Importert øl 7 406 582 5 603 625 32,17
Totalt ølsalg i Norge 29 598 550 27 516 236 7.57
Eksport (unntatt taxfree-salg) Mai 2021 Mai 2020 Endring i %
Total eksport 316 829 231 861 36,65

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 263 637 787 235 384 348 12,00
Hvorav småskalabryggerier 10 640 105 9 863 150 7,88
Importert øl 59 513 702 42 035 384 41,58
Totalt ølsalg i Norge 323 151 489 277 419 732 16.48
Eksport (unntatt taxfree-salg) Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 3 615 117 3 842 875 -5,93

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 101 347 014 91 926 770 10,25
Hvorav småskalabryggerier 3 593 225 3 365 928 6,75
Importert øl 28 443 973 18 570 450 53,17
Totalt ølsalg i Norge 129 790 987 110 497 220 17.46
Eksport (unntatt taxfree-salg) Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 1 413 415 1 237 149 14,25

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Mai 2021 Mai 2020 Endring i %
Vørterøl 106 483 144 291 -26,20
Kl. A 1 216 592 1 021 366 19,11
Kl. B 384 587 238 899 60,98
Kl. C 3 776 31 829 -88,14
Kl. D 22 156 025 21 907 405 1,13
Sterkøl 269 861 269 690 0,06
Sum totalt 24 137 324 23 613 480 2,22
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 531 835 1 453 693 5,38
Kl. A 13 179 528 10 515 580 25,33
Kl. B 3 027 886 2 059 399 47,03
Kl. C 198 943 263 371 -24,46
Kl. D 261 013 596 231 809 837 12,60
Sterkøl 4 349 264 6 019 301 -27,74
Sum totalt 283 301 052 252 121 181 12,37
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 516 928 570 359 -9.37
Kl. A 4 497 522 3 654 830 23.06
Kl. B 1 515 044 883 643 71.45
Kl. C 33 885 108 265 -68.7
Kl. D 102 148 879 92 225 542 10.76
Sterkøl 1 051 077 1 579 458 -33.45
Sum totalt 109 763 335 99 022 097 10,85

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Mai 2021 Mai 2020 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 1 992 520 1 869 283 6.59
Dagligvare, eget utsalg 22 140 885 21 739 856 1.84
Kiosk og bensin 4 989 4 341 14.93
Sum totalt 24 138 394 23 613 480 2.22
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 24 513 514 43 671 853 -43.87
Dagligvare, eget utsalg 258 734 196 208 387 287 24.16
Kiosk og bensin 54 412 62 041 -12.3
Sum totalt 283 302 122 252 121 181 12.37
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 4 392 874 10 829 303 -59.44
Dagligvare, eget utsalg 105 354 090 88 176 569 19.48
Kiosk og bensin 17 441 16 225 7.49
Sum totalt 109 764 405 99 022 097 10.85

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Mai 2021 Mai 2020 Endring i %
Fat/tank 1 586 203 1 554 680 2.03
Boks 21 633 143 21 130 812 2.38
Flaske 917 978 927 988 -1.08
Sum totalt 24 137 324 23 613 480 2.22
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 18 777 267 35 731 273 -47.45
Boks 252 000 074 203 339 243 23.93
Flaske 12 523 711 13 050 665 -4.04
Sum totalt 283 301 052 252 121 181 12.37
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 2 857 825 8 841 788 -67.68
Boks 103 245 554 86 393 960 19.51
Flaske 3 659 956 3 786 349 -3.34
Sum totalt 109 763 335 99 022 097 10.85
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no