Du er her:

Aass
På slutten av 1800-tallet ble bryggingen industrialisert, og det knyttet seg stor stolthet til det lokale bryggeriet. (Foto: Aass Bryggeri)

Det norske ølet

Øl har lenge innehatt en sentral plass i vår nordiske kultur, og er fortsatt et av våre mest populære nytelsesmidler.

Hvilke nordmenn som først stiftet bekjentskap med ølets gleder, og når, er ukjent. Men vi vet at vikingene hadde et over middels godt forhold til både øl og mjød. (Mjød må ikke forveksles med øl. Det er brygget på honning vann og gjær og ofte tilsatt krydder eller frukter.)  Norrøn mytologi er blant de tidlige kildene som omtaler øl i Norge. Her het det at ølet ble skjenket menneskene av Odin selv, men nå er nok de fleste enige om at det kom utenlands fra, muligens via Baltikum.

ØL PÅ TINGET
I Norge, med sine fjorder, fjell og daler fungerte drikkelagene også som Ting, der tvistemål og problemer kunne bli løst over ølbollen som gikk rundt bordet. Den enkelte deltager brakte selv med øl til felles drikke, og vokslys.

I Gulatingsloven hadde man allerede påbudet om at hver gård skulle brygge sterkt øl til jul. Det skulle drikkes jol, og feire at sola snudde.  Minst tre naboer skulle samles og bringe en påbudt mengde øl til fellesskapet og julenatten skulle gardsfolkene drikke sammen til ære for Frøya og Odin, og for godt år og fred. 

VEKTEN AV BONDEN OG FRUA
Mengden av malt skulle tilsvare minst den samlede vekt av husbond og husfrue på gården. Var de kraftige av vekst kunne nok jula vare helt til påske.

Ølet skulle velsignes julenatten til ære for Krist og Santa Maria. Strenge straffer rammet den som ikke fulgte påbudet. Betegnelsen jol (jul) ble beholdt, og ikke Kristmesse (Christmas) som det kalles i andre land.

BØTER FOR AVHOLDSFOLK
Den som ikke møtte til drikkelag fikk bøter, mens den som i 3 år på rad unnlot å brygge øl i henhold til loven, ble forvist fra landet, kirken fikk halvparten av hans gods, og kongen resten. Eneste måte å unngå landsforvisning på, var å gå til nattverd å bekjenne sin kristne tro!

Det sies at det er slik Island ble befolket..

GJÆR OG INDUSTRI
Som ellers i Europa, ble ølbryggingen i Norge revolusjonert på 1800-tallet. Ny teknologi og oppdagelsen av gjærets rolle i alkoholutviklingen la grunnlaget for en mer stabil ølproduksjon, og dermed for framveksten av store bryggerier.

Kilde: Sigrid Strætkvern, Ringnes Ølsenter

Norske bryggerier

Se oversikt over norske bryggerier. Klikk her

Ølskolen

Lær mer om øl.
Klikk her

Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no