Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2014 5 743 6 615 6 630 7 782 8 611 10 845 12 165 8 746 7 753 6 483 6 385 7 217 74 889 94 974
2015 6 517 5 960 8 362 6 942 7 985 9 760 10 146 8 261 7 761 5 923 5 760 7 155 71 694 90 532
2016 5 017 6 537 7 820 6 464 9 294 12 417 8 868 8 351 7 425 5 630 5 568 7 125 72 192 90 515
2017 6 039 5 599 7 076 6 286 8 813 10 217 9 075 8 193 6 970 6 380 6 336 6 330 68 267 87 313

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i liter

September 2017 September 2016 Endring i %
Vann med kullsyre 5 004 013 5 501 471 -9,04
Vann uten kullsyre 1 966 123 1 923 609 2,21
Sum totalt 6 970 136 7 425 080 -6,13
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 64 360 935 68 299 732 -5,77
Vann uten kullsyre 22 229 707 22 729 856 -2,20
Sum totalt 86 590 642 91 029 588 -4,88
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 50 157 108 53 750 312 -6.68
Vann uten kullsyre 18 110 231 18 441 490 -1.8
Sum totalt 68 267 339 72 191 802 -5,44

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

September 2017 September 2016 Endring i %
Uteliv 947 659 1 033 934 -8.34
Kiosk og bensin 378 827 467 389 -18.95
Dagligvare, eget utsalg 5 643 650 5 923 757 -4.73
Sum totalt 6 970 136 7 425 080 -6.13
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 10 236 778 11 552 850 -11.39
Kiosk og bensin 4 649 444 5 088 148 -8.62
Dagligvare, eget utsalg 71 704 420 74 388 590 -3.61
Sum totalt 86 590 642 91 029 588 -4.88
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 8 023 647 8 993 776 -10.79
Kiosk og bensin 3 718 413 4 208 580 -11.65
Dagligvare, eget utsalg 56 525 279 58 989 446 -4.18
Sum totalt 68 267 339 72 191 802 -5.44
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no