Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar og Voss.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2014 5 743 6 615 6 630 7 782 8 611 10 845 12 165 8 746 7 753 6 483 6 385 7 217 67 137 94 974
2015 6 517 5 960 8 362 6 942 7 985 9 760 10 146 8 261 7 761 5 923 5 760 7 155 63 934 90 532
2016 5 017 6 537 7 820 6 464 9 294 12 417 8 868 8 351 7 425 5 630 5 568 7 125 64 767 90 515
2017 6 039 5 599 7 076 6 286 8 813 10 217 9 075 8 193 6 970 6 380 6 336 6 330 61 297 87 313

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar og Voss.

Angis i liter

August 2017 August 2016 Endring i %
Vann med kullsyre 5 890 828 6 085 645 -3,20
Vann uten kullsyre 2 302 409 2 264 970 1,65
Sum totalt 8 193 237 8 350 615 -1,88
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 64 858 393 68 508 011 -5,33
Vann uten kullsyre 22 187 193 22 857 088 -2,93
Sum totalt 87 045 586 91 365 099 -4,73
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 45 153 095 48 248 841 -6.42
Vann uten kullsyre 16 144 108 16 517 881 -2.26
Sum totalt 61 297 203 64 766 722 -5,36

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

August 2017 August 2016 Endring i %
Uteliv 943 987 1 016 354 -7.12
Kiosk og bensin 500 981 458 783 9.2
Dagligvare, eget utsalg 6 748 269 6 875 478 -1.85
Sum totalt 8 193 237 8 350 615 -1.88
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 10 323 053 11 745 756 -12.11
Kiosk og bensin 4 738 006 5 041 657 -6.02
Dagligvare, eget utsalg 71 984 527 74 577 686 -3.48
Sum totalt 87 045 586 91 365 099 -4.73
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 7 075 988 7 959 842 -11.1
Kiosk og bensin 3 339 586 3 741 191 -10.73
Dagligvare, eget utsalg 50 881 629 53 065 689 -4.12
Sum totalt 61 297 203 64 766 722 -5.36
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no