Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar og Voss.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2014 5 743 6 615 6 630 7 782 8 611 10 845 12 165 8 746 7 753 6 483 6 385 7 217 58 391 94 974
2015 6 517 5 960 8 362 6 942 7 985 9 760 10 146 8 261 7 761 5 923 5 760 7 155 55 672 90 532
2016 5 017 6 537 7 820 6 464 9 294 12 417 8 868 8 351 7 425 5 630 5 568 7 125 56 416 90 515
2017 6 039 5 599 7 076 6 286 8 813 10 217 9 075 8 193 6 970 6 380 6 336 6 330 53 104 87 313

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar og Voss.

Angis i liter

Juli 2017 Juli 2016 Endring i %
Vann med kullsyre 6 125 006 6 278 564 -2,45
Vann uten kullsyre 2 950 133 2 589 144 13,94
Sum totalt 9 075 139 8 867 708 2,34
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 65 053 210 68 336 559 -4,80
Vann uten kullsyre 22 149 754 22 939 306 -3,44
Sum totalt 87 202 964 91 275 865 -4,46
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 39 262 267 42 163 196 -6.88
Vann uten kullsyre 13 841 699 14 252 911 -2.89
Sum totalt 53 103 966 56 416 107 -5,87

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

Juli 2017 Juli 2016 Endring i %
Uteliv 1 013 542 1 089 229 -6.95
Kiosk og bensin 524 145 485 625 7.93
Dagligvare, eget utsalg 7 537 452 7 292 854 3.35
Sum totalt 9 075 139 8 867 708 2.34
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 10 395 420 11 856 463 -12.32
Kiosk og bensin 4 695 808 5 012 433 -6.32
Dagligvare, eget utsalg 72 111 736 74 406 969 -3.08
Sum totalt 87 202 964 91 275 865 -4.46
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 6 132 001 6 943 488 -11.69
Kiosk og bensin 2 838 605 3 282 408 -13.52
Dagligvare, eget utsalg 44 133 360 46 190 211 -4.45
Sum totalt 53 103 966 56 416 107 -5.87
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no