Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar og Voss.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2014 5 743 6 615 6 630 7 782 8 611 10 845 12 165 8 746 7 753 6 483 6 385 7 217 46 226 94 974
2015 6 517 5 960 8 362 6 942 7 985 9 760 10 146 8 261 7 761 5 923 5 760 7 155 45 527 90 532
2016 5 017 6 537 7 820 6 464 9 294 12 417 8 868 8 351 7 425 5 630 5 568 7 125 47 548 90 515
2017 6 039 5 599 7 076 6 286 8 813 10 217 9 075 8 193 6 970 6 380 6 336 6 330 44 029 87 313

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar og Voss.

Angis i liter

Juni 2017 Juni 2016 Endring i %
Vann med kullsyre 7 492 056 9 377 285 -20,10
Vann uten kullsyre 2 724 641 3 039 522 -10,36
Sum totalt 10 216 697 12 416 807 -17,72
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 65 206 768 69 097 895 -5,63
Vann uten kullsyre 21 788 765 23 456 163 -7,11
Sum totalt 86 995 533 92 554 058 -6,01
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 33 137 261 35 884 632 -7.66
Vann uten kullsyre 10 891 566 11 663 767 -6.62
Sum totalt 44 028 827 47 548 399 -7,40

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

Juni 2017 Juni 2016 Endring i %
Uteliv 1 199 608 1 364 364 -12.08
Kiosk og bensin 515 705 553 085 -6.76
Dagligvare, eget utsalg 8 501 384 10 499 358 -19.03
Sum totalt 10 216 697 12 416 807 -17.72
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 10 471 107 12 052 751 -13.12
Kiosk og bensin 4 657 288 5 131 382 -9.24
Dagligvare, eget utsalg 71 867 138 75 369 925 -4.65
Sum totalt 86 995 533 92 554 058 -6.01
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 5 118 459 5 854 259 -12.57
Kiosk og bensin 2 314 460 2 796 783 -17.25
Dagligvare, eget utsalg 36 595 908 38 897 357 -5.92
Sum totalt 44 028 827 47 548 399 -7.4
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no