Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2015 6 517 5 960 8 362 6 942 7 985 9 760 10 146 8 261 7 761 5 923 5 760 7 155 35 766 90 532
2016 5 017 6 537 7 820 6 464 9 294 12 417 8 868 8 351 7 425 5 630 5 568 7 125 35 132 90 515
2017 6 039 5 599 7 076 6 286 8 813 10 217 9 075 8 193 6 970 6 380 6 336 6 330 33 812 87 313
2018 6 104 6 073 7 354 7 228 11 452 13 771 13 129 10 902 6 669 0 0 0 38 211 82 683

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i liter

Mai 2018 Mai 2017 Endring i %
Vann med kullsyre 8 926 131 6 702 480 33,18
Vann uten kullsyre 2 525 945 2 110 687 19,67
Sum totalt 11 452 076 8 813 167 29,94
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 68 083 924 67 091 997 1,48
Vann uten kullsyre 23 628 212 22 103 646 6,90
Sum totalt 91 712 136 89 195 643 2,82
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 28 948 540 25 645 205 12.88
Vann uten kullsyre 9 262 533 8 166 925 13.42
Sum totalt 38 211 073 33 812 130 13,01

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

Mai 2018 Mai 2017 Endring i %
Uteliv 1 012 114 869 933 16.34
Kiosk og bensin 549 197 519 742 5.67
Dagligvare, eget utsalg 9 890 765 7 423 492 33.24
Sum totalt 11 452 076 8 813 167 29.94
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 10 234 031 10 635 863 -3.78
Kiosk og bensin 4 711 051 4 694 668 0.35
Dagligvare, eget utsalg 76 767 054 73 865 112 3.93
Sum totalt 91 712 136 89 195 643 2.82
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 3 962 662 3 918 851 1.12
Kiosk og bensin 1 850 651 1 798 755 2.89
Dagligvare, eget utsalg 32 397 760 28 094 524 15.32
Sum totalt 38 211 073 33 812 130 13.01
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no