Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2015 6 517 5 960 8 362 6 942 7 985 9 760 10 146 8 261 7 761 5 923 5 760 7 155 27 781 90 532
2016 5 017 6 537 7 820 6 464 9 294 12 417 8 868 8 351 7 425 5 630 5 568 7 125 25 838 90 515
2017 6 039 5 599 7 076 6 286 8 813 10 217 9 075 8 193 6 970 6 380 6 336 6 330 24 999 87 313
2018 6 066 6 032 7 293 7 228 11 452 13 771 13 129 10 902 6 669 7 183 6 261 5 951 26 619 101 937

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i liter

April 2018 April 2017 Endring i %
Vann med kullsyre 5 317 222 4 705 893 12,99
Vann uten kullsyre 1 910 441 1 579 626 20,94
Sum totalt 7 227 663 6 285 519 14,99
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 65 804 816 67 309 963 -2,24
Vann uten kullsyre 23 128 187 22 366 062 3,41
Sum totalt 88 933 003 89 676 025 -0,83
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 19 966 952 18 942 725 5.41
Vann uten kullsyre 6 651 821 6 056 238 9.83
Sum totalt 26 618 773 24 998 963 6,48

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

April 2018 April 2017 Endring i %
Uteliv 733 779 735 713 -0.26
Kiosk og bensin 351 096 343 626 2.17
Dagligvare, eget utsalg 6 142 788 5 206 180 17.99
Sum totalt 7 227 663 6 285 519 14.99
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 9 953 923 10 857 048 -8.32
Kiosk og bensin 4 679 299 4 753 583 -1.56
Dagligvare, eget utsalg 74 299 781 74 065 394 0.32
Sum totalt 88 933 003 89 676 025 -0.83
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 2 812 621 3 048 918 -7.75
Kiosk og bensin 1 299 157 1 279 013 1.57
Dagligvare, eget utsalg 22 506 995 20 671 032 8.88
Sum totalt 26 618 773 24 998 963 6.48
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no