Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2015 6 517 5 960 8 362 6 942 7 985 9 760 10 146 8 261 7 761 5 923 5 760 7 155 20 839 90 532
2016 5 017 6 537 7 820 6 464 9 294 12 417 8 868 8 351 7 425 5 630 5 568 7 125 19 374 90 515
2017 6 039 5 599 7 076 6 286 8 813 10 217 9 075 8 193 6 970 6 380 6 336 6 330 18 713 87 313
2018 6 066 6 032 7 293 7 228 11 452 13 771 13 129 10 902 6 669 7 183 6 261 5 951 19 391 101 937

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i liter

Mars 2018 Mars 2017 Endring i %
Vann med kullsyre 5 360 773 5 198 527 3,12
Vann uten kullsyre 1 932 321 1 877 382 2,93
Sum totalt 7 293 094 7 075 909 3,07
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 65 193 487 67 402 980 -3,28
Vann uten kullsyre 22 797 372 22 451 264 1,54
Sum totalt 87 990 859 89 854 244 -2,07
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 14 649 730 14 236 832 2.9
Vann uten kullsyre 4 741 380 4 476 612 5.91
Sum totalt 19 391 110 18 713 444 3,62

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

Mars 2018 Mars 2017 Endring i %
Uteliv 861 472 920 254 -6.39
Kiosk og bensin 378 671 384 106 -1.41
Dagligvare, eget utsalg 6 052 951 5 771 549 4.88
Sum totalt 7 293 094 7 075 909 3.07
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 9 955 857 10 972 446 -9.26
Kiosk og bensin 4 671 829 4 759 557 -1.84
Dagligvare, eget utsalg 73 363 173 74 122 241 -1.02
Sum totalt 87 990 859 89 854 244 -2.07
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 2 078 842 2 313 205 -10.13
Kiosk og bensin 948 061 935 387 1.35
Dagligvare, eget utsalg 16 364 207 15 464 852 5.82
Sum totalt 19 391 110 18 713 444 3.62
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no