Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2015 6 517 5 960 8 362 6 942 7 985 9 760 10 146 8 261 7 761 5 923 5 760 7 155 12 477 90 532
2016 5 017 6 537 7 820 6 464 9 294 12 417 8 868 8 351 7 425 5 630 5 568 7 125 11 554 90 515
2017 6 039 5 599 7 076 6 286 8 813 10 217 9 075 8 193 6 970 6 380 6 336 6 330 11 638 87 313
2018 6 066 6 032 7 293 7 228 11 452 13 771 13 129 10 902 6 669 7 183 6 261 5 951 12 098 101 937

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i liter

Februar 2018 Februar 2017 Endring i %
Vann med kullsyre 4 634 898 4 184 703 10,76
Vann uten kullsyre 1 396 683 1 414 046 -1,23
Sum totalt 6 031 581 5 598 749 7,73
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 65 031 241 68 151 003 -4,58
Vann uten kullsyre 22 742 433 22 447 339 1,31
Sum totalt 87 773 674 90 598 342 -3,12
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 9 288 957 9 038 305 2.77
Vann uten kullsyre 2 809 059 2 599 230 8.07
Sum totalt 12 098 016 11 637 535 3,96

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

Februar 2018 Februar 2017 Endring i %
Uteliv 616 633 729 903 -15.52
Kiosk og bensin 257 797 288 042 -10.5
Dagligvare, eget utsalg 5 157 151 4 580 804 12.58
Sum totalt 6 031 581 5 598 749 7.73
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 10 014 639 11 016 086 -9.09
Kiosk og bensin 4 677 264 4 790 442 -2.36
Dagligvare, eget utsalg 73 081 771 74 791 814 -2.29
Sum totalt 87 773 674 90 598 342 -3.12
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 1 217 370 1 392 951 -12.6
Kiosk og bensin 569 390 551 281 3.28
Dagligvare, eget utsalg 10 311 256 9 693 303 6.38
Sum totalt 12 098 016 11 637 535 3.96
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no