Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar og Voss.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2013 6 977 5 811 7 332 7 858 8 734 9 875 10 687 8 643 7 423 6 364 5 227 6 411 91 340 91 340
2014 5 743 6 615 6 630 7 782 8 611 10 845 12 165 8 746 7 753 6 483 6 385 7 217 94 974 94 974
2015 6 517 5 960 8 362 6 942 7 985 9 760 10 146 8 261 7 761 5 923 5 760 7 155 90 532 90 532
2016 5 017 6 537 7 820 6 464 9 294 12 417 8 868 8 351 7 425 5 630 5 568 7 125 90 515 90 515

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar og Voss.

Angis i liter

Desember 2016 Desember 2015 Endring i %
Vann med kullsyre 5 701 991 5 759 773 -1,00
Vann uten kullsyre 1 423 260 1 394 905 2,03
Sum totalt 7 125 251 7 154 678 -0,41
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 67 954 139 67 267 089 1,02
Vann uten kullsyre 22 560 966 23 265 084 -3,03
Sum totalt 90 515 105 90 532 173 -0,02
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 67 954 139 67 267 089 1.02
Vann uten kullsyre 22 560 966 23 265 084 -3.03
Sum totalt 90 515 105 90 532 173 -0,02

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

Desember 2016 Desember 2015 Endring i %
Uteliv 751 736 831 629 -9.61
Kiosk og bensin 340 704 304 138 12.02
Dagligvare, eget utsalg 6 032 811 6 018 911 0.23
Sum totalt 7 125 251 7 154 678 -0.41
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 11 206 907 12 249 618 -8.51
Kiosk og bensin 5 139 611 4 602 991 11.66
Dagligvare, eget utsalg 74 168 587 73 679 564 0.66
Sum totalt 90 515 105 90 532 173 -0.02
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 11 206 907 12 249 618 -8.51
Kiosk og bensin 5 139 611 4 602 991 11.66
Dagligvare, eget utsalg 74 168 587 73 679 564 0.66
Sum totalt 90 515 105 90 532 173 -0.02
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no