Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2014 5 743 6 615 6 630 7 782 8 611 10 845 12 165 8 746 7 753 6 483 6 385 7 217 87 757 94 974
2015 6 517 5 960 8 362 6 942 7 985 9 760 10 146 8 261 7 761 5 923 5 760 7 155 83 377 90 532
2016 5 017 6 537 7 820 6 464 9 294 12 417 8 868 8 351 7 425 5 630 5 568 7 125 83 390 90 515
2017 6 039 5 599 7 076 6 286 8 813 10 217 9 075 8 193 6 970 6 380 6 336 6 330 80 983 87 313

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i liter

November 2017 November 2016 Endring i %
Vann med kullsyre 4 931 803 4 296 515 14,79
Vann uten kullsyre 1 404 137 1 271 891 10,40
Sum totalt 6 335 940 5 568 406 13,78
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 65 469 229 68 011 921 -3,74
Vann uten kullsyre 22 639 191 22 532 611 0,47
Sum totalt 88 108 420 90 544 532 -2,69
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 59 767 238 62 252 148 -3.99
Vann uten kullsyre 21 215 931 21 137 706 0.37
Sum totalt 80 983 169 83 389 854 -2,89

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

November 2017 November 2016 Endring i %
Uteliv 697 358 686 888 1.52
Kiosk og bensin 308 406 293 256 5.17
Dagligvare, eget utsalg 5 330 176 4 588 262 16.17
Sum totalt 6 335 940 5 568 406 13.78
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 10 219 763 11 286 800 -9.45
Kiosk og bensin 4 683 187 5 103 045 -8.23
Dagligvare, eget utsalg 73 205 470 74 154 687 -1.28
Sum totalt 88 108 420 90 544 532 -2.69
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 9 468 027 10 455 171 -9.44
Kiosk og bensin 4 342 483 4 798 907 -9.51
Dagligvare, eget utsalg 67 172 659 68 135 776 -1.41
Sum totalt 80 983 169 83 389 854 -2.89
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no