Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2014 30 180 33 408 42 184 39 906 38 194 46 677 41 398 37 610 41 262 40 944 35 841 50 728 350 819 478 333
2015 33 701 34 129 47 368 35 347 35 392 43 879 36 290 35 987 39 682 40 256 38 287 46 509 341 775 466 827
2016 32 348 36 441 44 180 40 119 42 528 38 287 36 031 43 290 37 758 38 153 36 315 49 523 350 982 474 974
2017 27 542 37 248 45 753 34 253 38 654 46 762 36 436 35 713 39 294 42 555 40 151 56 501 341 655 480 862

Salgsutvikling brus

Omfatter 12 av 13 norske brusprodusenter.

Angis i liter

September 2017 September 2016 Endring i %
Brus tilsatt sukker 21 238 914 21 948 790 -3,23
Brus tilsatt søtstoff 17 951 878 15 594 527 15,12
Brus tilsatt fruktjuice 103 282 214 855 -51,93
Sum totalt 39 294 074 37 758 172 4,07
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 246 399 144 260 477 874 -5,40
Brus tilsatt søtstoff 217 688 072 212 925 233 2,24
Brus tilsatt fruktjuice 1 559 175 2 630 999 -40,74
Sum totalt 465 646 391 476 034 106 -2,18
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 174 292 427 188 548 442 -7.56
Brus tilsatt søtstoff 166 267 037 160 305 180 3.72
Brus tilsatt fruktjuice 1 095 337 2 128 428 -48.54
Sum totalt 341 654 801 350 982 050 -2,66

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

September 2017 September 2016 Endring i %
Uteliv 5 341 565 5 342 327 -0.01
Kiosk og bensin 2 402 920 2 806 707 -14.39
Dagligvare, eget utsalg 31 465 903 29 488 219 6.71
Sum totalt 39 210 388 37 637 253 4.18
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 57 219 669 57 258 425 -0.07
Kiosk og bensin 24 944 274 26 282 248 -5.09
Dagligvare, eget utsalg 382 303 941 391 139 256 -2.26
Sum totalt 464 467 884 474 679 929 -2.15
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 43 762 870 44 164 816 -0.91
Kiosk og bensin 18 742 468 20 274 405 -7.56
Dagligvare, eget utsalg 278 233 975 285 436 160 -2.52
Sum totalt 340 739 313 349 875 381 -2.61
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no