Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2015 33 701 34 129 47 368 35 347 35 392 43 879 36 290 35 987 39 682 40 256 38 287 46 509 302 093 466 827
2016 32 348 36 441 44 180 40 119 42 528 38 287 36 031 43 290 37 758 38 153 36 315 49 523 313 224 474 974
2017 27 542 37 248 45 753 34 253 38 654 46 762 36 436 35 713 39 294 43 033 40 151 56 501 302 361 481 339
2018 23 784 31 079 43 659 36 830 39 476 45 092 38 500 36 684 34 903 43 626 0 0 295 104 373 633

Salgsutvikling brus

Omfatter 12 av 13 norske brusprodusenter.

Angis i liter

August 2018 August 2017 Endring i %
Brus tilsatt sukker 16 809 713 17 408 651 -3,44
Brus tilsatt søtstoff 19 751 980 18 194 136 8,56
Brus tilsatt fruktjuice 122 370 109 947 11,30
Sum totalt 36 684 063 35 712 734 2,72
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 237 172 403 247 109 020 -4,02
Brus tilsatt søtstoff 235 633 287 215 330 721 9,43
Brus tilsatt fruktjuice 1 276 641 1 670 748 -23,59
Sum totalt 474 082 331 464 110 489 2,15
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 142 945 076 153 053 513 -6.6
Brus tilsatt søtstoff 151 216 539 148 315 159 1.96
Brus tilsatt fruktjuice 942 288 992 055 -5.02
Sum totalt 295 103 903 302 360 727 -2,40

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

August 2018 August 2017 Endring i %
Uteliv 5 092 055 4 897 417 3.97
Kiosk og bensin 1 763 963 1 892 265 -6.78
Dagligvare, eget utsalg 29 718 443 28 831 945 3.07
Sum totalt 36 574 461 35 621 627 2.67
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 56 709 659 57 220 431 -0.89
Kiosk og bensin 23 918 259 25 348 061 -5.64
Dagligvare, eget utsalg 392 327 355 380 326 257 3.16
Sum totalt 472 955 273 462 894 749 2.17
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 37 775 818 38 421 305 -1.68
Kiosk og bensin 15 158 560 16 339 548 -7.23
Dagligvare, eget utsalg 241 320 729 246 768 072 -2.21
Sum totalt 294 255 107 301 528 925 -2.41
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no