Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2014 30 180 33 408 42 184 39 906 38 194 46 677 41 398 37 610 41 262 40 944 35 841 50 728 309 557 478 333
2015 33 701 34 129 47 368 35 347 35 392 43 879 36 290 35 987 39 682 40 256 38 287 46 509 302 093 466 827
2016 32 348 36 441 44 180 40 119 42 528 38 287 36 031 43 290 37 758 38 153 36 315 49 523 313 224 474 974
2017 27 542 37 248 45 753 34 253 38 654 46 762 36 436 35 713 39 294 42 555 40 151 56 501 302 361 480 862

Salgsutvikling brus

Omfatter 12 av 13 norske brusprodusenter.

Angis i liter

August 2017 August 2016 Endring i %
Brus tilsatt sukker 17 408 651 20 184 954 -13,75
Brus tilsatt søtstoff 18 194 136 22 849 096 -20,37
Brus tilsatt fruktjuice 109 947 256 015 -57,05
Sum totalt 35 712 734 43 290 065 -17,50
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 247 109 020 261 307 631 -5,43
Brus tilsatt søtstoff 215 330 721 214 011 910 0,62
Brus tilsatt fruktjuice 1 670 748 2 638 343 -36,67
Sum totalt 464 110 489 477 957 884 -2,90
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 153 053 513 166 599 652 -8.13
Brus tilsatt søtstoff 148 315 159 144 710 653 2.49
Brus tilsatt fruktjuice 992 055 1 913 573 -48.16
Sum totalt 302 360 727 313 223 878 -3,47

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

August 2017 August 2016 Endring i %
Uteliv 4 897 417 5 220 434 -6.19
Kiosk og bensin 1 892 265 2 041 610 -7.32
Dagligvare, eget utsalg 28 831 945 35 907 869 -19.71
Sum totalt 35 621 627 43 169 913 -17.49
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 57 220 431 57 014 411 0.36
Kiosk og bensin 25 348 061 25 927 576 -2.24
Dagligvare, eget utsalg 380 326 257 393 690 463 -3.39
Sum totalt 462 894 749 476 632 450 -2.88
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 38 421 305 38 822 489 -1.03
Kiosk og bensin 16 339 548 17 467 698 -6.46
Dagligvare, eget utsalg 246 768 072 255 947 941 -3.59
Sum totalt 301 528 925 312 238 128 -3.43
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no