Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2015 33 701 34 129 47 368 35 347 35 392 43 879 36 290 35 987 39 682 40 256 38 287 46 509 266 106 466 827
2016 32 348 36 441 44 180 40 119 42 528 38 287 36 031 43 290 37 758 38 153 36 315 49 523 269 934 474 974
2017 27 542 37 248 45 753 34 253 38 654 46 762 36 436 35 713 39 294 43 033 40 151 56 501 266 648 481 339
2018 23 784 31 079 43 659 36 830 39 476 45 092 38 500 36 684 34 903 0 0 0 258 420 330 007

Salgsutvikling brus

Omfatter 12 av 13 norske brusprodusenter.

Angis i liter

Juli 2018 Juli 2017 Endring i %
Brus tilsatt sukker 18 764 592 19 390 729 -3,23
Brus tilsatt søtstoff 19 576 838 16 931 511 15,62
Brus tilsatt fruktjuice 158 220 113 421 39,50
Sum totalt 38 499 650 36 435 661 5,66
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 237 771 341 249 885 323 -4,85
Brus tilsatt søtstoff 234 075 443 219 985 681 6,40
Brus tilsatt fruktjuice 1 264 218 1 816 816 -30,42
Sum totalt 473 111 002 471 687 820 0,30
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 126 135 363 135 644 862 -7.01
Brus tilsatt søtstoff 131 464 559 130 121 023 1.03
Brus tilsatt fruktjuice 819 918 882 108 -7.05
Sum totalt 258 419 840 266 647 993 -3,09

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

Juli 2018 Juli 2017 Endring i %
Uteliv 5 203 515 5 220 856 -0.33
Kiosk og bensin 2 028 117 1 926 479 5.28
Dagligvare, eget utsalg 31 121 642 29 192 041 6.61
Sum totalt 38 353 274 36 339 376 5.54
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 56 515 021 57 543 448 -1.79
Kiosk og bensin 24 046 561 25 497 406 -5.69
Dagligvare, eget utsalg 391 440 857 387 402 181 1.04
Sum totalt 472 002 439 470 443 035 0.33
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 32 683 763 33 523 888 -2.51
Kiosk og bensin 13 394 597 14 447 283 -7.29
Dagligvare, eget utsalg 211 602 286 217 936 127 -2.91
Sum totalt 257 680 646 265 907 298 -3.09
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no