Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2014 30 180 33 408 42 184 39 906 38 194 46 677 41 398 37 610 41 262 40 944 35 841 50 728 271 947 478 333
2015 33 701 34 129 47 368 35 347 35 392 43 879 36 290 35 987 39 682 40 256 38 287 46 509 266 106 466 827
2016 32 348 36 441 44 180 40 119 42 528 38 287 36 031 43 290 37 758 38 153 36 315 49 523 269 934 474 974
2017 27 542 37 248 45 753 34 253 38 654 46 762 36 436 35 713 39 294 42 555 40 151 56 501 266 648 480 862

Salgsutvikling brus

Omfatter 12 av 13 norske brusprodusenter.

Angis i liter

Juli 2017 Juli 2016 Endring i %
Brus tilsatt sukker 19 390 729 20 456 704 -5,21
Brus tilsatt søtstoff 16 931 511 15 337 348 10,39
Brus tilsatt fruktjuice 113 421 236 504 -52,04
Sum totalt 36 435 661 36 030 556 1,12
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 249 885 323 260 580 167 -4,10
Brus tilsatt søtstoff 219 985 681 207 429 122 6,05
Brus tilsatt fruktjuice 1 816 816 2 645 568 -31,33
Sum totalt 471 687 820 470 654 857 0,22
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 135 644 862 146 414 698 -7.36
Brus tilsatt søtstoff 130 121 023 121 861 557 6.78
Brus tilsatt fruktjuice 882 108 1 657 558 -46.78
Sum totalt 266 647 993 269 933 813 -1,22

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

Juli 2017 Juli 2016 Endring i %
Uteliv 5 220 856 5 248 194 -0.52
Kiosk og bensin 1 926 479 2 231 618 -13.67
Dagligvare, eget utsalg 29 192 041 28 407 565 2.76
Sum totalt 36 339 376 35 887 377 1.26
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 57 543 448 56 706 712 1.48
Kiosk og bensin 25 497 406 26 088 131 -2.26
Dagligvare, eget utsalg 387 402 181 386 526 027 0.23
Sum totalt 470 443 035 469 320 870 0.24
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 33 523 888 33 602 055 -0.23
Kiosk og bensin 14 447 283 15 426 088 -6.35
Dagligvare, eget utsalg 217 936 127 220 040 072 -0.96
Sum totalt 265 907 298 269 068 215 -1.17
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no