Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2015 33 701 34 129 47 368 35 347 35 392 43 879 36 290 35 987 39 682 40 256 38 287 46 509 229 816 466 827
2016 32 348 36 441 44 180 40 119 42 528 38 287 36 031 43 290 37 758 38 153 36 315 49 523 233 903 474 974
2017 27 542 37 248 45 753 34 253 38 654 46 762 36 436 35 713 39 294 43 033 40 151 56 501 230 212 481 339
2018 23 784 31 079 43 659 36 830 39 476 45 092 38 500 36 684 34 903 0 0 0 219 920 330 007

Salgsutvikling brus

Omfatter 12 av 13 norske brusprodusenter.

Angis i liter

Juni 2018 Juni 2017 Endring i %
Brus tilsatt sukker 22 000 552 22 209 520 -0,94
Brus tilsatt søtstoff 22 905 957 24 403 434 -6,14
Brus tilsatt fruktjuice 185 545 148 603 24,86
Sum totalt 45 092 054 46 761 557 -3,57
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 238 397 478 250 951 298 -5,00
Brus tilsatt søtstoff 231 430 116 218 391 518 5,97
Brus tilsatt fruktjuice 1 219 419 1 939 899 -37,14
Sum totalt 471 047 013 471 282 715 -0,05
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 107 370 771 116 254 133 -7.64
Brus tilsatt søtstoff 111 887 721 113 189 512 -1.15
Brus tilsatt fruktjuice 661 698 768 687 -13.92
Sum totalt 219 920 190 230 212 332 -4,47

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

Juni 2018 Juni 2017 Endring i %
Uteliv 5 810 364 6 361 031 -8.66
Kiosk og bensin 2 516 582 2 563 893 -1.85
Dagligvare, eget utsalg 36 597 719 37 701 734 -2.93
Sum totalt 44 924 665 46 626 658 -3.65
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 56 532 362 57 570 786 -1.8
Kiosk og bensin 23 944 923 25 802 545 -7.2
Dagligvare, eget utsalg 389 511 256 386 617 705 0.75
Sum totalt 469 988 541 469 991 036 -0
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 27 480 248 28 303 032 -2.91
Kiosk og bensin 11 366 480 12 520 804 -9.22
Dagligvare, eget utsalg 180 480 644 188 744 086 -4.38
Sum totalt 219 327 372 229 567 922 -4.46
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no