Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2014 30 180 33 408 42 184 39 906 38 194 46 677 41 398 37 610 41 262 40 944 35 841 50 728 230 549 478 333
2015 33 701 34 129 47 368 35 347 35 392 43 879 36 290 35 987 39 682 40 256 38 287 46 509 229 816 466 827
2016 32 348 36 441 44 180 40 119 42 528 38 287 36 031 43 290 37 758 38 153 36 315 49 523 233 903 474 974
2017 27 542 37 248 45 753 34 253 38 654 46 762 36 436 35 713 39 294 42 555 40 151 56 501 230 212 480 862

Salgsutvikling brus

Omfatter 12 av 13 norske brusprodusenter.

Angis i liter

Juni 2017 Juni 2016 Endring i %
Brus tilsatt sukker 22 209 520 21 320 761 4,17
Brus tilsatt søtstoff 24 403 434 16 590 641 47,09
Brus tilsatt fruktjuice 148 603 375 964 -60,47
Sum totalt 46 761 557 38 287 366 22,13
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 250 951 298 260 445 330 -3,65
Brus tilsatt søtstoff 218 391 518 207 786 362 5,10
Brus tilsatt fruktjuice 1 939 899 2 682 951 -27,70
Sum totalt 471 282 715 470 914 643 0,08
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 116 254 133 125 957 994 -7.7
Brus tilsatt søtstoff 113 189 512 106 524 209 6.26
Brus tilsatt fruktjuice 768 687 1 421 054 -45.91
Sum totalt 230 212 332 233 903 257 -1,58

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

Juni 2017 Juni 2016 Endring i %
Uteliv 6 361 031 5 829 388 9.12
Kiosk og bensin 2 563 893 2 679 586 -4.32
Dagligvare, eget utsalg 37 701 734 29 571 338 27.49
Sum totalt 46 626 658 38 080 312 22.44
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 57 570 786 56 768 444 1.41
Kiosk og bensin 25 802 545 25 976 507 -0.67
Dagligvare, eget utsalg 386 617 705 386 858 749 -0.06
Sum totalt 469 991 036 469 603 700 0.08
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 28 303 032 28 353 861 -0.18
Kiosk og bensin 12 520 804 13 194 470 -5.11
Dagligvare, eget utsalg 188 744 086 191 632 507 -1.51
Sum totalt 229 567 922 233 180 838 -1.55
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no