Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2015 33 701 34 129 47 368 35 347 35 392 43 879 36 290 35 987 39 682 40 256 38 287 46 509 185 937 466 827
2016 32 348 36 441 44 180 40 119 42 528 38 287 36 031 43 290 37 758 38 153 36 315 49 523 195 616 474 974
2017 27 542 37 248 45 753 34 253 38 654 46 762 36 436 35 713 39 294 43 033 40 151 56 501 183 451 481 339
2018 23 784 31 079 43 659 36 830 39 476 45 092 38 500 36 684 34 903 0 0 0 174 828 330 007

Salgsutvikling brus

Omfatter 12 av 13 norske brusprodusenter.

Angis i liter

Mai 2018 Mai 2017 Endring i %
Brus tilsatt sukker 19 546 689 20 082 316 -2,67
Brus tilsatt søtstoff 19 762 364 18 398 895 7,41
Brus tilsatt fruktjuice 167 349 173 184 -3,37
Sum totalt 39 476 402 38 654 395 2,13
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 238 606 446 250 062 539 -4,58
Brus tilsatt søtstoff 232 927 593 210 578 725 10,61
Brus tilsatt fruktjuice 1 182 477 2 167 260 -45,44
Sum totalt 472 716 516 462 808 524 2,14
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 85 370 219 94 044 613 -9.22
Brus tilsatt søtstoff 88 981 764 88 786 078 0.22
Brus tilsatt fruktjuice 476 153 620 084 -23.21
Sum totalt 174 828 136 183 450 775 -4,70

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

Mai 2018 Mai 2017 Endring i %
Uteliv 4 634 714 4 450 139 4.15
Kiosk og bensin 2 327 641 2 423 803 -3.97
Dagligvare, eget utsalg 32 357 546 31 618 633 2.34
Sum totalt 39 319 901 38 492 575 2.15
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 57 083 029 57 039 143 0.08
Kiosk og bensin 23 992 234 25 918 238 -7.43
Dagligvare, eget utsalg 390 615 271 378 487 309 3.2
Sum totalt 471 690 534 461 444 690 2.22
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 21 669 884 21 942 001 -1.24
Kiosk og bensin 8 849 898 9 956 911 -11.12
Dagligvare, eget utsalg 143 882 925 151 042 352 -4.74
Sum totalt 174 402 707 182 941 264 -4.67
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no