Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2015 33 701 34 129 47 368 35 347 35 392 43 879 36 290 35 987 39 682 40 256 38 287 46 509 150 546 466 827
2016 32 348 36 441 44 180 40 119 42 528 38 287 36 031 43 290 37 758 38 153 36 315 49 523 153 087 474 974
2017 27 542 37 248 45 753 34 253 38 654 46 762 36 436 35 713 39 294 43 033 40 151 56 501 144 796 481 339
2018 23 784 31 079 43 659 36 830 39 476 45 092 38 500 36 684 34 903 0 0 0 135 352 330 007

Salgsutvikling brus

Omfatter 12 av 13 norske brusprodusenter.

Angis i liter

April 2018 April 2017 Endring i %
Brus tilsatt sukker 16 254 709 17 044 584 -4,63
Brus tilsatt søtstoff 20 497 171 17 128 974 19,66
Brus tilsatt fruktjuice 77 782 79 255 -1,86
Sum totalt 36 829 662 34 252 813 7,52
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 239 142 073 253 408 912 -5,63
Brus tilsatt søtstoff 231 564 124 210 966 677 9,76
Brus tilsatt fruktjuice 1 188 312 2 306 973 -48,49
Sum totalt 471 894 509 466 682 562 1,12
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 65 823 530 73 962 297 -11
Brus tilsatt søtstoff 69 219 400 70 387 183 -1.66
Brus tilsatt fruktjuice 308 804 446 900 -30.9
Sum totalt 135 351 734 144 796 380 -6,52

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

April 2018 April 2017 Endring i %
Uteliv 4 258 367 4 160 528 2.35
Kiosk og bensin 1 848 349 1 919 414 -3.7
Dagligvare, eget utsalg 30 653 732 28 101 044 9.08
Sum totalt 36 760 448 34 180 986 7.55
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 56 898 454 57 587 884 -1.2
Kiosk og bensin 24 088 396 26 096 485 -7.69
Dagligvare, eget utsalg 389 876 358 381 593 352 2.17
Sum totalt 470 863 208 465 277 721 1.2
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 17 035 170 17 491 862 -2.61
Kiosk og bensin 6 522 257 7 533 108 -13.42
Dagligvare, eget utsalg 111 525 379 119 423 719 -6.61
Sum totalt 135 082 806 144 448 689 -6.48
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no