Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2015 33 701 34 129 47 368 35 347 35 392 43 879 36 290 35 987 39 682 40 256 38 287 46 509 115 199 466 827
2016 32 348 36 441 44 180 40 119 42 528 38 287 36 031 43 290 37 758 38 153 36 315 49 523 112 969 474 974
2017 27 542 37 248 45 753 34 253 38 654 46 762 36 436 35 713 39 294 43 033 40 151 56 501 110 544 481 339
2018 23 784 31 079 43 659 36 830 39 476 45 092 38 500 36 684 34 903 0 0 0 98 522 330 007

Salgsutvikling brus

Omfatter 12 av 13 norske brusprodusenter.

Angis i liter

Mars 2018 Mars 2017 Endring i %
Brus tilsatt sukker 22 697 735 25 933 219 -12,48
Brus tilsatt søtstoff 20 878 933 19 698 753 5,99
Brus tilsatt fruktjuice 82 533 121 113 -31,85
Sum totalt 43 659 201 45 753 085 -4,58
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 239 931 948 255 920 867 -6,25
Brus tilsatt søtstoff 228 195 927 214 197 710 6,54
Brus tilsatt fruktjuice 1 189 785 2 429 677 -51,03
Sum totalt 469 317 660 472 548 254 -0,68
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 49 568 821 56 917 713 -12.91
Brus tilsatt søtstoff 48 722 229 53 258 209 -8.52
Brus tilsatt fruktjuice 231 022 367 645 -37.16
Sum totalt 98 522 072 110 543 567 -10,87

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

Mars 2018 Mars 2017 Endring i %
Uteliv 5 141 561 5 515 933 -6.79
Kiosk og bensin 2 182 190 2 295 778 -4.95
Dagligvare, eget utsalg 36 263 549 37 835 393 -4.15
Sum totalt 43 587 300 45 647 104 -4.51
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 56 800 615 57 638 548 -1.45
Kiosk og bensin 24 159 461 26 366 634 -8.37
Dagligvare, eget utsalg 387 323 670 387 122 466 0.05
Sum totalt 468 283 746 471 127 648 -0.6
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 12 776 803 13 331 334 -4.16
Kiosk og bensin 4 673 908 5 613 694 -16.74
Dagligvare, eget utsalg 80 871 647 91 322 675 -11.44
Sum totalt 98 322 358 110 267 703 -10.83
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no