Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2014 30 180 33 408 42 184 39 906 38 194 46 677 41 398 37 610 41 262 40 944 35 841 50 728 105 772 478 333
2015 33 701 34 129 47 368 35 347 35 392 43 879 36 290 35 987 39 682 40 256 38 287 46 509 115 199 466 827
2016 32 348 36 441 44 180 40 119 42 528 38 287 36 031 43 290 37 758 38 153 36 315 49 523 112 969 474 974
2017 27 542 37 248 45 753 34 253 38 654 46 762 36 436 35 713 39 294 43 033 40 151 56 501 110 544 481 339

Salgsutvikling brus

Omfatter 12 av 13 norske brusprodusenter.

Angis i liter

Mars 2017 Mars 2016 Endring i %
Brus tilsatt sukker 25 933 219 26 275 134 -1,30
Brus tilsatt søtstoff 19 698 753 17 701 376 11,28
Brus tilsatt fruktjuice 121 113 203 347 -40,44
Sum totalt 45 753 085 44 179 857 3,56
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 255 920 867 260 487 775 -1,75
Brus tilsatt søtstoff 214 197 710 201 494 146 6,30
Brus tilsatt fruktjuice 2 429 677 2 615 349 -7,10
Sum totalt 472 548 254 464 597 270 1,71
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 56 917 713 61 652 005 -7.68
Brus tilsatt søtstoff 53 258 209 50 786 714 4.87
Brus tilsatt fruktjuice 367 645 530 234 -30.66
Sum totalt 110 543 567 112 968 953 -2,15

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

Mars 2017 Mars 2016 Endring i %
Uteliv 5 515 933 5 326 355 3.56
Kiosk og bensin 2 295 778 2 478 900 -7.39
Dagligvare, eget utsalg 37 835 393 36 289 096 4.26
Sum totalt 45 647 104 44 094 351 3.52
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 57 638 548 56 276 020 2.42
Kiosk og bensin 26 366 634 25 504 170 3.38
Dagligvare, eget utsalg 387 122 466 381 587 890 1.45
Sum totalt 471 127 648 463 368 080 1.67
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 13 331 334 13 314 401 0.13
Kiosk og bensin 5 613 694 5 723 271 -1.91
Dagligvare, eget utsalg 91 322 675 93 706 335 -2.54
Sum totalt 110 267 703 112 744 007 -2.2
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no