Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2014 30 180 33 408 42 184 39 906 38 194 46 677 41 398 37 610 41 262 40 944 35 841 50 728 478 333 478 333
2015 33 701 34 129 47 368 35 347 35 392 43 879 36 290 35 987 39 682 40 256 38 287 46 509 466 827 466 827
2016 32 348 36 441 44 180 40 119 42 528 38 287 36 031 43 290 37 758 38 153 36 315 49 523 474 974 474 974
2017 27 542 37 248 45 753 34 253 38 654 46 762 36 436 35 713 39 294 43 033 40 151 56 501 481 339 481 339

Salgsutvikling brus

Omfatter 12 av 13 norske brusprodusenter.

Angis i liter

Desember 2017 Desember 2016 Endring i %
Brus tilsatt sukker 28 586 029 27 838 778 2,68
Brus tilsatt søtstoff 27 855 564 21 559 628 29,20
Brus tilsatt fruktjuice 59 012 124 965 -52,78
Sum totalt 56 500 605 49 523 371 14,09
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 247 280 840 260 655 159 -5,13
Brus tilsatt søtstoff 232 731 907 211 726 215 9,92
Brus tilsatt fruktjuice 1 326 408 2 592 266 -48,83
Sum totalt 481 339 155 474 973 640 1,34
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 247 280 840 260 655 159 -5.13
Brus tilsatt søtstoff 232 731 907 211 726 215 9.92
Brus tilsatt fruktjuice 1 326 408 2 592 266 -48.83
Sum totalt 481 339 155 474 973 640 1,34

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

Desember 2017 Desember 2016 Endring i %
Uteliv 5 214 042 4 882 173 6.8
Kiosk og bensin 2 364 182 2 486 113 -4.9
Dagligvare, eget utsalg 48 872 273 42 092 446 16.11
Sum totalt 56 450 497 49 460 732 14.13
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 57 355 146 57 621 615 -0.46
Kiosk og bensin 25 099 247 26 476 211 -5.2
Dagligvare, eget utsalg 397 774 698 389 506 126 2.12
Sum totalt 480 229 091 473 603 952 1.4
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 57 355 146 57 621 615 -0.46
Kiosk og bensin 25 099 247 26 476 211 -5.2
Dagligvare, eget utsalg 397 774 698 389 506 126 2.12
Sum totalt 480 229 091 473 603 952 1.4
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no