Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2015 33 701 34 129 47 368 35 347 35 392 43 879 36 290 35 987 39 682 40 256 38 287 46 509 382 031 466 827
2016 32 348 36 441 44 180 40 119 42 528 38 287 36 031 43 290 37 758 38 153 36 315 49 523 389 135 474 974
2017 27 542 37 248 45 753 34 253 38 654 46 762 36 436 35 713 39 294 43 033 40 151 56 501 384 688 481 339
2018 23 784 31 079 43 659 36 830 39 476 45 092 38 500 36 684 34 903 43 626 0 0 373 633 373 633

Salgsutvikling brus

Omfatter 12 av 13 norske brusprodusenter.

Angis i liter

Oktober 2018 Oktober 2017 Endring i %
Brus tilsatt sukker 22 072 237 24 074 726 -8,32
Brus tilsatt søtstoff 21 464 843 18 867 705 13,76
Brus tilsatt fruktjuice 88 517 90 356 -2,04
Sum totalt 43 625 597 43 032 787 1,38
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 231 849 033 247 032 413 -6,15
Brus tilsatt søtstoff 237 160 855 222 028 588 6,82
Brus tilsatt fruktjuice 1 274 385 1 465 234 -13,03
Sum totalt 470 284 273 470 526 235 -0,05
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 182 935 346 198 367 153 -7.78
Brus tilsatt søtstoff 189 563 690 185 134 742 2.39
Brus tilsatt fruktjuice 1 133 670 1 185 693 -4.39
Sum totalt 373 632 706 384 687 588 -2,87

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

Oktober 2018 Oktober 2017 Endring i %
Uteliv 4 042 460 4 192 945 -3.59
Kiosk og bensin 2 078 532 1 950 134 6.58
Dagligvare, eget utsalg 37 421 692 36 817 678 1.64
Sum totalt 43 542 684 42 960 757 1.35
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 56 063 175 57 024 642 -1.69
Kiosk og bensin 23 665 964 24 997 694 -5.33
Dagligvare, eget utsalg 389 403 750 387 363 845 0.53
Sum totalt 469 132 889 469 386 181 -0.05
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 46 663 844 47 955 815 -2.69
Kiosk og bensin 19 259 319 20 692 602 -6.93
Dagligvare, eget utsalg 306 680 705 315 051 653 -2.66
Sum totalt 372 603 868 383 700 070 -2.89
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no