Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2014 30 180 33 408 42 184 39 906 38 194 46 677 41 398 37 610 41 262 40 944 35 841 50 728 391 763 478 333
2015 33 701 34 129 47 368 35 347 35 392 43 879 36 290 35 987 39 682 40 256 38 287 46 509 382 031 466 827
2016 32 348 36 441 44 180 40 119 42 528 38 287 36 031 43 290 37 758 38 153 36 315 49 523 389 135 474 974
2017 27 542 37 248 45 753 34 253 38 654 46 762 36 436 35 713 39 294 42 555 40 151 56 501 384 210 480 862

Salgsutvikling brus

Omfatter 12 av 13 norske brusprodusenter.

Angis i liter

Oktober 2017 Oktober 2016 Endring i %
Brus tilsatt sukker 23 602 707 23 441 457 0,69
Brus tilsatt søtstoff 18 862 127 14 527 189 29,84
Brus tilsatt fruktjuice 90 356 184 297 -50,97
Sum totalt 42 555 190 38 152 943 11,54
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 246 560 394 259 287 375 -4,91
Brus tilsatt søtstoff 222 023 010 212 019 726 4,72
Brus tilsatt fruktjuice 1 465 234 2 624 007 -44,16
Sum totalt 470 048 638 473 931 108 -0,82
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 197 895 134 211 989 899 -6.65
Brus tilsatt søtstoff 185 129 164 174 832 369 5.89
Brus tilsatt fruktjuice 1 185 693 2 312 725 -48.73
Sum totalt 384 209 991 389 134 993 -1,27

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

Oktober 2017 Oktober 2016 Endring i %
Uteliv 4 191 193 4 387 972 -4.48
Kiosk og bensin 1 920 760 1 896 714 1.27
Dagligvare, eget utsalg 36 371 207 31 757 774 14.53
Sum totalt 42 483 160 38 042 460 11.67
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 57 022 890 57 436 082 -0.72
Kiosk og bensin 24 968 320 26 198 560 -4.7
Dagligvare, eget utsalg 386 917 374 388 928 488 -0.52
Sum totalt 468 908 584 472 563 130 -0.77
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 47 954 063 48 552 788 -1.23
Kiosk og bensin 20 663 228 22 171 119 -6.8
Dagligvare, eget utsalg 314 605 182 317 193 934 -0.82
Sum totalt 383 222 473 387 917 841 -1.21
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no