Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2014 30 180 33 408 42 184 39 906 38 194 46 677 41 398 37 610 41 262 40 944 35 841 50 728 391 763 478 333
2015 33 701 34 129 47 368 35 347 35 392 43 879 36 290 35 987 39 682 40 256 38 287 46 509 382 031 466 827
2016 32 348 36 441 44 180 40 119 42 528 38 287 36 031 43 290 37 758 38 153 36 315 49 523 389 135 474 974
2017 27 542 37 248 45 753 34 253 38 654 46 762 36 436 35 713 39 294 43 033 40 151 56 501 384 688 481 339

Salgsutvikling brus

Omfatter 12 av 13 norske brusprodusenter.

Angis i liter

Oktober 2017 Oktober 2016 Endring i %
Brus tilsatt sukker 24 074 726 23 441 457 2,70
Brus tilsatt søtstoff 18 867 705 14 527 189 29,88
Brus tilsatt fruktjuice 90 356 184 297 -50,97
Sum totalt 43 032 787 38 152 943 12,79
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 247 032 413 259 287 375 -4,73
Brus tilsatt søtstoff 222 028 588 212 019 726 4,72
Brus tilsatt fruktjuice 1 465 234 2 624 007 -44,16
Sum totalt 470 526 235 473 931 108 -0,72
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 198 367 153 211 989 899 -6.43
Brus tilsatt søtstoff 185 134 742 174 832 369 5.89
Brus tilsatt fruktjuice 1 185 693 2 312 725 -48.73
Sum totalt 384 687 588 389 134 993 -1,14

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

Oktober 2017 Oktober 2016 Endring i %
Uteliv 4 192 945 4 387 972 -4.44
Kiosk og bensin 1 950 134 1 896 714 2.82
Dagligvare, eget utsalg 36 817 678 31 757 774 15.93
Sum totalt 42 960 757 38 042 460 12.93
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 57 024 642 57 436 082 -0.72
Kiosk og bensin 24 997 694 26 198 560 -4.58
Dagligvare, eget utsalg 387 363 845 388 928 488 -0.4
Sum totalt 469 386 181 472 563 130 -0.67
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 47 955 815 48 552 788 -1.23
Kiosk og bensin 20 692 602 22 171 119 -6.67
Dagligvare, eget utsalg 315 051 653 317 193 934 -0.68
Sum totalt 383 700 070 387 917 841 -1.09
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no