Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2015 33 701 34 129 47 368 35 347 35 392 43 879 36 290 35 987 39 682 40 256 38 287 46 509 33 701 466 827
2016 32 348 36 441 44 180 40 119 42 528 38 287 36 031 43 290 37 758 38 153 36 315 49 523 32 348 474 974
2017 27 542 37 248 45 753 34 253 38 654 46 762 36 436 35 713 39 294 43 033 40 151 56 501 27 542 481 339
2018 23 784 31 079 43 659 36 830 39 476 45 092 38 500 36 684 34 903 0 0 0 23 784 330 007

Salgsutvikling brus

Omfatter 12 av 13 norske brusprodusenter.

Angis i liter

Januar 2018 Januar 2017 Endring i %
Brus tilsatt sukker 11 690 681 13 989 446 -16,43
Brus tilsatt søtstoff 12 021 232 13 412 142 -10,37
Brus tilsatt fruktjuice 72 254 140 630 -48,62
Sum totalt 23 784 167 27 542 218 -13,64
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 244 982 075 258 200 857 -5,12
Brus tilsatt søtstoff 231 340 997 209 358 509 10,50
Brus tilsatt fruktjuice 1 258 032 2 608 058 -51,76
Sum totalt 477 581 104 470 167 424 1,58
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 11 690 681 13 989 446 -16.43
Brus tilsatt søtstoff 12 021 232 13 412 142 -10.37
Brus tilsatt fruktjuice 72 254 140 630 -48.62
Sum totalt 23 784 167 27 542 218 -13,64

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

Januar 2018 Januar 2017 Endring i %
Uteliv 3 831 271 3 881 100 -1.28
Kiosk og bensin 1 093 653 1 525 300 -28.3
Dagligvare, eget utsalg 18 794 004 22 056 374 -14.79
Sum totalt 23 718 928 27 462 774 -13.63
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 57 305 317 58 081 401 -1.34
Kiosk og bensin 24 667 600 26 525 180 -7
Dagligvare, eget utsalg 394 512 328 384 172 349 2.69
Sum totalt 476 485 245 468 778 930 1.64
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 3 831 271 3 881 100 -1.28
Kiosk og bensin 1 093 653 1 525 300 -28.3
Dagligvare, eget utsalg 18 794 004 22 056 374 -14.79
Sum totalt 23 718 928 27 462 774 -13.63
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no