Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av cider totalt

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2014 641 706 692 964 1 015 1 298 1 521 1 019 772 750 626 889 8 627 10 891
2015 630 738 1 015 756 871 1 159 1 340 1 073 836 784 683 904 8 418 10 790
2016 627 790 1 090 805 1 201 1 437 1 207 1 074 986 746 810 972 9 218 11 746
2017 519 774 1 160 940 1 061 1 375 1 297 1 180 825 790 1 020 868 9 131 11 809

Salgsutvikling cider

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

September 2017 September 2016 Endring i %
Kl. A 0 0 0,00
Kl. C 0 0 0,00
Kl. B 0 61 -100,00
Kl. D 823 904 985 880 -16,43
Sterksider 1 283 100 1183,00
Sum totalt 825 187 986 041 -16,31
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Kl. A 0 0 0,00
Kl. C 0 0 0,00
Kl. B 38 755 92 42025,00
Kl. D 11 611 603 11 588 731 0,20
Sterksider 9 040 335 2598,51
Sum totalt 11 659 398 11 589 158 0,61
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Kl. A 0 0 0
Kl. C 0 0 0
Kl. B 0 92 -100
Kl. D 9 122 132 9 217 331 -1.03
Sterksider 8 928 335 2565.07
Sum totalt 9 131 060 9 217 758 -0,94

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

September 2017 September 2016 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 143 924 176 154 -18.3
Dagligvare, eget utsalg 681 263 809 887 -15.88
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 825 187 986 041 -16.31
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 2 156 367 2 081 074 3.62
Dagligvare, eget utsalg 9 503 031 9 508 084 -0.05
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 11 659 398 11 589 158 0.61
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 1 710 608 1 701 389 0.54
Dagligvare, eget utsalg 7 420 452 7 516 369 -1.28
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 9 131 060 9 217 758 -0.94
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no