Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av cider totalt

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2015 630 738 1 015 756 871 1 159 1 340 1 073 836 784 683 904 3 139 10 790
2016 627 790 1 090 805 1 201 1 437 1 207 1 074 986 746 810 972 3 312 11 746
2017 519 774 1 160 940 1 061 1 375 1 297 1 180 825 790 1 020 868 3 394 11 809
2018 727 1 031 874 1 003 1 427 1 724 1 500 1 210 761 937 983 937 3 635 13 116

Salgsutvikling cider

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

April 2018 April 2017 Endring i %
Kl. A 2 883 0 0,00
Kl. C 0 0 0,00
Kl. B 0 0 0,00
Kl. D 999 235 940 402 6,26
Sterksider 515 73 605,48
Sum totalt 1 002 633 940 475 6,61
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Kl. A 2 883 0 0,00
Kl. C 0 0 0,00
Kl. B 0 38 816 -100,00
Kl. D 12 030 738 11 788 356 2,06
Sterksider 16 069 551 2816,33
Sum totalt 12 049 690 11 827 723 1,88
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Kl. A 2 883 0 0
Kl. C 0 0 0
Kl. B 0 0 0
Kl. D 3 629 498 3 393 520 6.95
Sterksider 2 272 104 2084.62
Sum totalt 3 634 653 3 393 624 7,10

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

April 2018 April 2017 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 128 935 156 395 -17.56
Dagligvare, eget utsalg 873 698 784 080 11.43
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 1 002 633 940 475 6.61
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 1 949 221 2 222 060 -12.28
Dagligvare, eget utsalg 10 100 469 9 605 663 5.15
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 12 049 690 11 827 723 1.88
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 466 655 622 135 -24.99
Dagligvare, eget utsalg 3 167 998 2 771 489 14.31
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 3 634 653 3 393 624 7.1
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no