Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av cider totalt

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2014 641 706 692 964 1 015 1 298 1 521 1 019 772 750 626 889 10 891 10 891
2015 630 738 1 015 756 871 1 159 1 340 1 073 836 784 683 904 10 790 10 790
2016 627 790 1 090 805 1 201 1 437 1 207 1 074 986 746 810 972 11 746 11 746
2017 519 774 1 160 940 1 061 1 375 1 297 1 180 825 790 1 020 868 11 809 11 809

Salgsutvikling cider

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

Desember 2017 Desember 2016 Endring i %
Kl. A 0 0 0,00
Kl. C 0 0 0,00
Kl. B 0 0 0,00
Kl. D 867 073 972 196 -10,81
Sterksider 540 11 4809,09
Sum totalt 867 613 972 207 -10,76
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Kl. A 0 0 0,00
Kl. C 0 0 0,00
Kl. B 0 38 847 -100,00
Kl. D 11 794 760 11 706 802 0,75
Sterksider 13 901 447 3009,84
Sum totalt 11 808 661 11 746 096 0,53
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Kl. A 0 0 0
Kl. C 0 0 0
Kl. B 0 38 847 -100
Kl. D 11 794 760 11 706 802 0.75
Sterksider 13 901 447 3009.84
Sum totalt 11 808 661 11 746 096 0,53

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

Desember 2017 Desember 2016 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 113 221 142 964 -20.8
Dagligvare, eget utsalg 754 392 829 243 -9.03
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 867 613 972 207 -10.76
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 2 104 701 2 147 148 -1.98
Dagligvare, eget utsalg 9 703 960 9 598 948 1.09
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 11 808 661 11 746 096 0.53
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 2 104 701 2 147 148 -1.98
Dagligvare, eget utsalg 9 703 960 9 598 948 1.09
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 11 808 661 11 746 096 0.53
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no