Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av cider totalt

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2013 508 553 594 584 843 882 1 150 917 595 644 465 661 8 395 8 395
2014 641 706 692 964 1 015 1 298 1 521 1 019 772 750 626 889 10 891 10 891
2015 630 738 1 015 756 871 1 159 1 340 1 073 836 784 683 904 10 790 10 790
2016 627 790 1 090 805 1 201 1 437 1 207 1 074 986 746 810 972 11 746 11 746

Salgsutvikling cider

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

Desember 2016 Desember 2015 Endring i %
Kl. A 0 0 0,00
Kl. C 0 0 0,00
Kl. B 0 0 0,00
Kl. D 972 196 904 370 7,50
Sterksider 11 0 0,00
Sum totalt 972 207 904 370 7,50
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Kl. A 0 0 0,00
Kl. C 0 0 0,00
Kl. B 38 847 0 0,00
Kl. D 11 706 802 10 789 647 8,50
Sterksider 447 0 0,00
Sum totalt 11 746 096 10 789 647 8,86
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Kl. A 0 0 0
Kl. C 0 0 0
Kl. B 38 847 0 0
Kl. D 11 706 802 10 789 647 8.5
Sterksider 447 0 0
Sum totalt 11 746 096 10 789 647 8,86

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

Desember 2016 Desember 2015 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 142 964 133 007 7.49
Dagligvare, eget utsalg 829 243 771 363 7.5
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 972 207 904 370 7.5
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 2 147 148 1 735 183 23.74
Dagligvare, eget utsalg 9 598 948 9 054 464 6.01
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 11 746 096 10 789 647 8.86
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 2 147 148 1 735 183 23.74
Dagligvare, eget utsalg 9 598 948 9 054 464 6.01
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 11 746 096 10 789 647 8.86
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no