Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av cider totalt

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2014 641 706 692 964 1 015 1 298 1 521 1 019 772 750 626 889 9 376 10 891
2015 630 738 1 015 756 871 1 159 1 340 1 073 836 784 683 904 9 202 10 790
2016 627 790 1 090 805 1 201 1 437 1 207 1 074 986 746 810 972 9 963 11 746
2017 519 774 1 160 940 1 061 1 375 1 297 1 180 825 790 1 020 868 9 921 11 809

Salgsutvikling cider

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

Oktober 2017 Oktober 2016 Endring i %
Kl. A 0 0 0,00
Kl. C 0 0 0,00
Kl. B 0 38 755 -100,00
Kl. D 786 649 706 859 11,29
Sterksider 3 734 73 5015,07
Sum totalt 790 383 745 687 5,99
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Kl. A 0 0 0,00
Kl. C 0 0 0,00
Kl. B 0 38 847 -100,00
Kl. D 11 691 393 11 511 741 1,56
Sterksider 12 701 408 3012,99
Sum totalt 11 704 094 11 550 996 1,33
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Kl. A 0 0 0
Kl. C 0 0 0
Kl. B 0 38 847 -100
Kl. D 9 908 781 9 924 190 -0.16
Sterksider 12 662 408 3003.43
Sum totalt 9 921 443 9 963 445 -0,42

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

Oktober 2017 Oktober 2016 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 124 758 148 716 -16.11
Dagligvare, eget utsalg 665 625 596 971 11.5
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 790 383 745 687 5.99
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 2 132 409 2 103 019 1.4
Dagligvare, eget utsalg 9 571 685 9 447 977 1.31
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 11 704 094 11 550 996 1.33
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 1 835 366 1 850 105 -0.8
Dagligvare, eget utsalg 8 086 077 8 113 340 -0.34
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 9 921 443 9 963 445 -0.42
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no