Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Lervig Aktiebryggeri har sluttet å rapportere salgstall f.o.m. juni 2018. Det vises derfor for lave volumer for småskalabryggeriene etter dette tidspunktet. Tallene er dermed ikke direkte sammenlignbare.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2015 16 016 16 485 22 704 18 856 20 532 24 817 25 451 22 620 19 682 19 518 21 316 23 326 187 163 251 324
2016 16 128 18 493 23 259 20 005 27 188 25 534 23 582 23 770 20 155 18 890 22 824 23 249 198 113 263 077
2017 16 068 17 320 21 672 20 131 26 878 26 847 25 549 23 305 19 411 20 630 23 173 21 017 197 181 262 001
2018 18 799 17 254 20 966 21 712 27 085 27 070 27 519 25 303 20 171 0 0 0 205 878 205 878

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

September 2018 September 2017 Endring i %
Norskbrygget øl 16 334 588 17 054 331 -4,22
Hvorav småskalabryggerier 828 295 924 832 -10,44
Importert øl 3 836 669 2 356 170 62,83
Totalt ølsalg i Norge 20 171 257 19 410 501 3.92
Eksport September 2018 September 2017 Endring i %
Total eksport 413 338 468 737 -11,82

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 231 048 678 221 994 788 4,08
Hvorav småskalabryggerier 10 954 476 11 454 293 -4,36
Importert øl 39 649 189 40 149 463 -1,25
Totalt ølsalg i Norge 270 697 867 262 144 251 3.26
Eksport Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 5 853 782 5 302 580 10,39

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 172 757 105 161 589 873 6,91
Hvorav småskalabryggerier 7 867 253 8 573 142 -8,23
Importert øl 33 120 945 35 591 038 -6,94
Totalt ølsalg i Norge 205 878 050 197 180 911 4.41
Eksport Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 4 527 014 4 028 007 12,39

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

September 2018 September 2017 Endring i %
Vørterøl 104 433 138 686 -24,70
Kl. A 575 671 584 448 -1,50
Kl. B 156 760 162 660 -3,63
Kl. C 13 620 20 140 -32,37
Kl. D 16 342 363 17 079 879 -4,32
Sterkøl 619 481 632 612 -2,08
Sum totalt 17 812 328 18 618 425 -4,33
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 742 892 1 682 411 3,59
Kl. A 9 421 108 9 109 729 3,42
Kl. B 2 060 523 1 980 230 4,05
Kl. C 224 186 290 033 -22,70
Kl. D 235 089 906 230 784 259 1,87
Sterkøl 7 837 446 7 143 303 9,72
Sum totalt 256 376 061 250 989 965 2,15
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 1 293 878 1 211 843 6.77
Kl. A 6 790 029 5 909 584 14.9
Kl. B 1 580 701 1 487 396 6.27
Kl. C 168 053 212 014 -20.73
Kl. D 178 460 533 173 050 709 3.13
Sterkøl 5 818 099 5 281 486 10.16
Sum totalt 194 111 293 187 153 032 3,72

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

September 2018 September 2017 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 3 501 692 3 914 271 -10.54
Dagligvare, eget utsalg 14 285 453 14 684 868 -2.72
Kiosk og bensin 25 183 19 286 30.58
Sum totalt 17 812 328 18 618 425 -4.33
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 51 236 935 51 029 897 0.41
Dagligvare, eget utsalg 204 737 820 199 686 122 2.53
Kiosk og bensin 400 812 273 946 46.31
Sum totalt 256 375 567 250 989 965 2.15
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 39 136 792 38 847 215 0.75
Dagligvare, eget utsalg 154 660 708 148 100 148 4.43
Kiosk og bensin 313 299 205 669 52.33
Sum totalt 194 110 799 187 153 032 3.72

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

September 2018 September 2017 Endring i %
Fat/tank 2 838 764 3 233 029 -12.19
Boks 13 799 750 13 969 575 -1.22
Flaske 1 173 814 1 415 821 -17.09
Sum totalt 17 812 328 18 618 425 -4.33
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 42 111 242 41 512 526 1.44
Boks 194 657 303 186 790 128 4.21
Flaske 19 607 022 22 687 311 -13.58
Sum totalt 256 375 567 250 989 965 2.15
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 32 457 071 31 958 577 1.56
Boks 147 940 303 140 459 171 5.33
Flaske 13 713 425 14 735 284 -6.93
Sum totalt 194 110 799 187 153 032 3.72
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no