Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Lervig Aktiebryggeri har sluttet å rapportere salgstall f.o.m. juni 2018. Det vises derfor for lave volumer for småskalabryggeriene etter dette tidspunktet. Tallene er dermed ikke direkte sammenlignbare.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2014 17 298 16 339 18 365 23 695 21 184 25 945 21 068 21 600 20 026 19 670 19 816 23 148 185 519 248 153
2015 16 016 16 485 22 704 18 856 20 532 24 817 25 451 22 620 19 682 19 518 21 316 23 326 187 163 251 324
2016 16 128 18 493 23 259 20 005 27 188 25 534 23 582 23 770 20 155 18 890 22 824 23 249 198 113 263 077
2017 16 068 17 320 21 672 20 131 26 878 26 847 25 549 23 305 19 411 20 630 23 173 21 017 197 181 262 001

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

September 2017 September 2016 Endring i %
Norskbrygget øl 17 054 331 17 707 607 -3,69
Hvorav småskalabryggerier 924 832 802 817 15,20
Importert øl 2 356 170 2 447 602 -3,74
Totalt ølsalg i Norge 19 410 501 20 155 209 -3.69
Eksport September 2017 September 2016 Endring i %
Total eksport 468 737 517 434 -9,41

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 221 994 788 234 279 948 -5,24
Hvorav småskalabryggerier 11 454 293 9 391 151 21,97
Importert øl 40 149 463 27 994 099 43,42
Totalt ølsalg i Norge 262 144 251 262 274 047 -0.05
Eksport Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 5 302 580 4 960 248 6,90

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 161 589 873 175 665 677 -8,01
Hvorav småskalabryggerier 8 573 142 6 946 694 23,41
Importert øl 35 591 038 22 447 729 58,55
Totalt ølsalg i Norge 197 180 911 198 113 406 -0.47
Eksport Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 4 028 007 3 713 514 8,47

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

September 2017 September 2016 Endring i %
Vørterøl 138 686 131 288 5,63
Kl. A 584 448 620 235 -5,77
Kl. B 162 660 146 090 11,34
Kl. C 20 140 24 972 -19,35
Kl. D 17 079 879 17 997 123 -5,10
Sterkøl 632 612 487 887 29,66
Sum totalt 18 618 425 19 407 595 -4,07
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 682 411 1 685 389 -0,18
Kl. A 9 109 729 9 264 353 -1,67
Kl. B 1 980 230 1 983 810 -0,18
Kl. C 290 033 386 300 -24,92
Kl. D 230 784 259 231 981 813 -0,52
Sterkøl 7 143 303 5 578 705 28,05
Sum totalt 250 989 965 250 880 370 0,04
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 1 211 843 1 217 762 -0.49
Kl. A 5 909 584 6 267 885 -5.72
Kl. B 1 487 396 1 507 265 -1.32
Kl. C 212 014 282 678 -25
Kl. D 173 050 709 175 825 911 -1.58
Sterkøl 5 281 486 4 076 446 29.56
Sum totalt 187 153 032 189 177 947 -1,07

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

September 2017 September 2016 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 3 914 271 4 148 710 -5.65
Dagligvare, eget utsalg 14 684 868 15 244 136 -3.67
Kiosk og bensin 19 286 14 749 30.76
Sum totalt 18 618 425 19 407 595 -4.07
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 51 029 897 51 279 506 -0.49
Dagligvare, eget utsalg 199 686 122 199 407 753 0.14
Kiosk og bensin 273 946 193 111 41.86
Sum totalt 250 989 965 250 880 370 0.04
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 38 847 215 39 461 614 -1.56
Dagligvare, eget utsalg 148 100 148 149 550 778 -0.97
Kiosk og bensin 205 669 165 555 24.23
Sum totalt 187 153 032 189 177 947 -1.07

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

September 2017 September 2016 Endring i %
Fat/tank 3 233 029 3 410 089 -5.19
Boks 13 969 575 14 202 640 -1.64
Flaske 1 415 821 1 794 866 -21.12
Sum totalt 18 618 425 19 407 595 -4.07
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 41 512 526 41 933 511 -1
Boks 186 790 128 181 822 393 2.73
Flaske 22 687 311 27 124 466 -16.36
Sum totalt 250 989 965 250 880 370 0.04
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 31 958 577 32 442 436 -1.49
Boks 140 459 171 138 503 823 1.41
Flaske 14 735 284 18 231 688 -19.18
Sum totalt 187 153 032 189 177 947 -1.07
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no