Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2014 17 528 16 568 18 636 23 797 21 348 26 365 21 302 21 798 20 145 20 027 20 088 23 264 187 486 250 864
2015 16 119 16 619 22 832 18 951 20 777 25 160 25 607 22 886 19 856 19 882 21 575 23 481 188 806 253 744
2016 16 344 18 744 23 454 20 316 27 422 25 945 23 915 24 096 20 321 19 155 23 121 23 533 200 556 266 366
2017 16 152 17 411 21 776 20 269 27 036 26 941 25 706 23 295 19 653 20 684 0 0 198 238 218 922

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

September 2017 September 2016 Endring i %
Norskbrygget øl 17 266 011 17 707 607 -2,49
Hvorav småskalabryggerier 935 152 802 817 16,48
Importert øl 2 387 171 2 613 636 -8,66
Totalt ølsalg i Norge 19 653 182 20 321 243 -3.29
Eksport September 2017 September 2016 Endring i %
Total eksport 468 737 517 434 -9,41

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 222 189 743 234 279 948 -5,16
Hvorav småskalabryggerier 11 460 823 9 391 151 22,04
Importert øl 41 858 482 31 214 357 34,10
Totalt ølsalg i Norge 264 048 225 265 494 305 -0.54
Eksport Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 5 302 580 4 960 248 6,90

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 161 784 828 175 665 677 -7,90
Hvorav småskalabryggerier 8 579 672 6 946 694 23,51
Importert øl 36 453 616 24 890 662 46,45
Totalt ølsalg i Norge 198 238 444 200 556 339 -1.16
Eksport Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 4 028 007 3 713 514 8,47

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

September 2017 September 2016 Endring i %
Vørterøl 138 686 131 288 5,63
Kl. A 584 448 620 235 -5,77
Kl. B 162 660 146 090 11,34
Kl. C 20 140 24 972 -19,35
Kl. D 17 078 879 17 997 123 -5,10
Sterkøl 643 932 487 887 31,98
Sum totalt 18 628 745 19 407 595 -4,01
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 682 411 1 685 389 -0,18
Kl. A 9 109 729 9 264 353 -1,67
Kl. B 1 980 230 1 983 810 -0,18
Kl. C 290 033 386 300 -24,92
Kl. D 230 782 334 231 981 813 -0,52
Sterkøl 7 152 004 5 578 705 28,20
Sum totalt 250 996 741 250 880 370 0,05
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 1 211 843 1 217 762 -0.49
Kl. A 5 909 584 6 267 885 -5.72
Kl. B 1 487 396 1 507 265 -1.32
Kl. C 212 014 282 678 -25
Kl. D 173 048 784 175 825 911 -1.58
Sterkøl 5 290 187 4 076 446 29.77
Sum totalt 187 159 808 189 177 947 -1,07

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

September 2017 September 2016 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 3 925 105 4 148 710 -5.39
Dagligvare, eget utsalg 14 684 354 15 244 136 -3.67
Kiosk og bensin 19 286 14 749 30.76
Sum totalt 18 628 745 19 407 595 -4.01
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 51 037 631 51 279 506 -0.47
Dagligvare, eget utsalg 199 685 164 199 407 753 0.14
Kiosk og bensin 273 946 193 111 41.86
Sum totalt 250 996 741 250 880 370 0.05
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 38 854 949 39 461 614 -1.54
Dagligvare, eget utsalg 148 099 190 149 550 778 -0.97
Kiosk og bensin 205 669 165 555 24.23
Sum totalt 187 159 808 189 177 947 -1.07

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

September 2017 September 2016 Endring i %
Fat/tank 3 231 676 3 410 089 -5.23
Boks 13 969 575 14 202 640 -1.64
Flaske 1 427 494 1 794 866 -20.47
Sum totalt 18 628 745 19 407 595 -4.01
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 41 509 007 41 933 511 -1.01
Boks 186 790 128 181 822 393 2.73
Flaske 22 697 606 27 124 466 -16.32
Sum totalt 250 996 741 250 880 370 0.05
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 31 955 058 32 442 436 -1.5
Boks 140 459 171 138 503 823 1.41
Flaske 14 745 579 18 231 688 -19.12
Sum totalt 187 159 808 189 177 947 -1.07
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no