Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Lervig Aktiebryggeri har sluttet å rapportere salgstall f.o.m. juni 2018. Det vises derfor for lave volumer for småskalabryggeriene etter dette tidspunktet. Tallene er dermed ikke direkte sammenlignbare.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2015 16 016 16 485 22 704 18 856 20 532 24 817 25 451 22 620 19 682 19 518 21 316 23 326 167 481 251 324
2016 16 128 18 493 23 259 20 005 27 188 25 534 23 582 23 770 20 155 18 890 22 824 23 249 177 958 263 077
2017 16 068 17 320 21 672 20 131 26 878 26 847 25 549 23 305 19 411 20 630 23 173 21 017 177 770 262 001
2018 18 799 17 254 20 966 21 712 27 084 27 069 27 511 25 299 0 0 0 0 185 694 185 694

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

August 2018 August 2017 Endring i %
Norskbrygget øl 20 873 824 18 870 161 10,62
Hvorav småskalabryggerier 917 121 977 774 -6,20
Importert øl 4 424 863 4 434 677 -0,22
Totalt ølsalg i Norge 25 298 687 23 304 838 8.56
Eksport August 2018 August 2017 Endring i %
Total eksport 540 039 478 031 12,97

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 231 755 869 222 648 065 4,09
Hvorav småskalabryggerier 11 038 461 11 332 279 -2,59
Importert øl 38 168 690 40 240 895 -5,15
Totalt ølsalg i Norge 269 924 559 262 888 960 2.68
Eksport Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 5 909 181 5 351 277 10,43

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 156 409 965 144 535 543 8,22
Hvorav småskalabryggerier 7 026 406 7 648 311 -8,13
Importert øl 29 284 276 33 234 868 -11,89
Totalt ølsalg i Norge 185 694 241 177 770 411 4.46
Eksport Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 4 113 676 3 559 270 15,58

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

August 2018 August 2017 Endring i %
Vørterøl 173 779 142 069 22,32
Kl. A 840 800 712 499 18,01
Kl. B 211 976 195 541 8,40
Kl. C 20 395 25 825 -21,03
Kl. D 20 839 147 21 034 286 -0,93
Sterkøl 632 811 644 338 -1,79
Sum totalt 22 718 908 22 754 558 -0,16
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 777 145 1 675 013 6,10
Kl. A 9 429 885 9 145 516 3,11
Kl. B 2 066 423 1 963 660 5,23
Kl. C 230 570 294 865 -21,80
Kl. D 235 816 683 231 701 504 1,78
Sterkøl 7 841 807 6 998 578 12,05
Sum totalt 257 162 513 251 779 136 2,14
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 1 189 445 1 073 157 10.84
Kl. A 6 214 358 5 325 136 16.7
Kl. B 1 423 941 1 324 736 7.49
Kl. C 154 297 191 874 -19.58
Kl. D 162 107 431 155 970 831 3.93
Sterkøl 5 189 848 4 648 874 11.64
Sum totalt 176 279 320 168 534 608 4,60

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

August 2018 August 2017 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 4 949 024 5 016 210 -1.34
Dagligvare, eget utsalg 17 695 715 17 710 808 -0.09
Kiosk og bensin 74 169 27 540 169.31
Sum totalt 22 718 908 22 754 558 -0.16
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 51 631 654 51 264 337 0.72
Dagligvare, eget utsalg 205 135 450 200 245 390 2.44
Kiosk og bensin 394 915 269 409 46.59
Sum totalt 257 162 019 251 779 136 2.14
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 35 617 240 34 932 945 1.96
Dagligvare, eget utsalg 140 373 470 133 415 280 5.22
Kiosk og bensin 288 116 186 383 54.58
Sum totalt 176 278 826 168 534 608 4.6

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

August 2018 August 2017 Endring i %
Fat/tank 4 158 395 4 239 820 -1.92
Boks 17 032 842 16 829 557 1.21
Flaske 1 527 671 1 685 181 -9.35
Sum totalt 22 718 908 22 754 558 -0.16
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 42 496 686 41 689 586 1.94
Boks 194 827 093 187 023 193 4.17
Flaske 19 838 240 23 066 356 -13.99
Sum totalt 257 162 019 251 779 135 2.14
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 29 609 486 28 725 548 3.08
Boks 134 140 518 126 489 596 6.05
Flaske 12 528 822 13 319 463 -5.94
Sum totalt 176 278 826 168 534 607 4.6
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no