Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Lervig Aktiebryggeri har sluttet å rapportere salgstall f.o.m. juni 2018. Det vises derfor for lave volumer for småskalabryggeriene etter dette tidspunktet. Tallene er dermed ikke direkte sammenlignbare.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2015 16 016 16 485 22 704 18 856 20 532 24 817 25 451 22 620 19 682 19 518 21 316 23 326 167 481 251 324
2016 16 128 18 493 23 259 20 005 27 188 25 534 23 582 23 770 20 155 18 890 22 824 23 249 177 958 263 077
2017 16 068 17 320 21 672 20 131 26 878 26 847 25 549 23 305 19 411 20 630 23 173 21 017 177 770 262 001
2018 18 799 17 254 20 966 21 712 27 085 27 070 27 519 25 312 20 180 21 620 0 0 185 716 227 515

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

August 2018 August 2017 Endring i %
Norskbrygget øl 20 887 161 18 870 161 10,69
Hvorav småskalabryggerier 930 458 977 774 -4,84
Importert øl 4 424 863 4 434 677 -0,22
Totalt ølsalg i Norge 25 312 024 23 304 838 8.61
Eksport August 2018 August 2017 Endring i %
Total eksport 540 039 478 031 12,97

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 231 777 143 222 648 065 4,10
Hvorav småskalabryggerier 11 059 735 11 332 279 -2,41
Importert øl 38 168 690 40 240 895 -5,15
Totalt ølsalg i Norge 269 945 833 262 888 960 2.68
Eksport Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 5 909 181 5 351 277 10,43

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 156 431 239 144 535 543 8,23
Hvorav småskalabryggerier 7 047 680 7 648 311 -7,85
Importert øl 29 284 276 33 234 868 -11,89
Totalt ølsalg i Norge 185 715 515 177 770 411 4.47
Eksport Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 4 113 676 3 559 270 15,58

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

August 2018 August 2017 Endring i %
Vørterøl 173 779 142 069 22,32
Kl. A 840 800 712 499 18,01
Kl. B 211 976 195 541 8,40
Kl. C 20 531 25 825 -20,50
Kl. D 20 846 205 21 034 286 -0,89
Sterkøl 646 047 644 338 0,27
Sum totalt 22 739 338 22 754 558 -0,07
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 777 145 1 675 013 6,10
Kl. A 9 429 885 9 145 516 3,11
Kl. B 2 066 423 1 963 660 5,23
Kl. C 230 706 294 865 -21,76
Kl. D 235 830 106 231 701 504 1,78
Sterkøl 7 856 615 6 998 578 12,26
Sum totalt 257 190 880 251 779 136 2,15
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 1 189 445 1 073 157 10.84
Kl. A 6 214 358 5 325 136 16.7
Kl. B 1 423 941 1 324 736 7.49
Kl. C 154 433 191 874 -19.51
Kl. D 162 120 854 155 970 831 3.94
Sterkøl 5 204 656 4 648 874 11.96
Sum totalt 176 307 687 168 534 608 4,61

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

August 2018 August 2017 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 4 966 486 5 016 210 -0.99
Dagligvare, eget utsalg 17 698 683 17 710 808 -0.07
Kiosk og bensin 74 169 27 540 169.31
Sum totalt 22 739 338 22 754 558 -0.07
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 51 655 284 51 264 336 0.76
Dagligvare, eget utsalg 205 140 187 200 245 391 2.44
Kiosk og bensin 394 915 269 409 46.59
Sum totalt 257 190 386 251 779 136 2.15
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 35 640 870 34 932 944 2.03
Dagligvare, eget utsalg 140 378 207 133 415 281 5.22
Kiosk og bensin 288 116 186 383 54.58
Sum totalt 176 307 193 168 534 608 4.61

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

August 2018 August 2017 Endring i %
Fat/tank 4 169 998 4 239 820 -1.65
Boks 17 032 877 16 829 557 1.21
Flaske 1 536 463 1 685 181 -8.83
Sum totalt 22 739 338 22 754 558 -0.07
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 42 509 861 41 689 585 1.97
Boks 194 827 128 187 023 193 4.17
Flaske 19 853 397 23 066 358 -13.93
Sum totalt 257 190 386 251 779 136 2.15
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 29 622 661 28 725 547 3.12
Boks 134 140 553 126 489 596 6.05
Flaske 12 543 979 13 319 465 -5.82
Sum totalt 176 307 193 168 534 608 4.61
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no