Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2014 17 528 16 568 18 636 23 797 21 348 26 365 21 302 21 798 20 145 20 027 20 088 23 264 167 341 250 864
2015 16 119 16 619 22 832 18 951 20 777 25 160 25 607 22 886 19 856 19 882 21 575 23 481 168 950 253 744
2016 16 344 18 744 23 454 20 316 27 422 25 945 23 915 24 096 20 321 19 155 23 121 23 533 180 235 266 366
2017 16 152 17 411 21 776 20 269 27 049 26 941 25 706 23 295 19 441 20 688 23 323 21 102 178 598 263 152

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

August 2017 August 2016 Endring i %
Norskbrygget øl 18 869 426 20 372 308 -7,38
Hvorav småskalabryggerier 977 039 865 408 12,90
Importert øl 4 425 165 3 723 229 18,85
Totalt ølsalg i Norge 23 294 591 24 095 537 -3.32
Eksport August 2017 August 2016 Endring i %
Total eksport 478 031 386 771 23,60

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 222 644 521 234 645 010 -5,11
Hvorav småskalabryggerier 11 328 735 9 369 137 20,92
Importert øl 42 084 947 30 383 841 38,51
Totalt ølsalg i Norge 264 729 468 265 028 851 -0.11
Eksport Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 5 351 277 4 879 282 9,67

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 144 531 999 157 958 070 -8,50
Hvorav småskalabryggerier 7 644 767 6 143 877 24,43
Importert øl 34 066 445 22 277 026 52,92
Totalt ølsalg i Norge 178 598 444 180 235 096 -0.91
Eksport Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 3 559 270 3 196 080 11,36

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

August 2017 August 2016 Endring i %
Vørterøl 142 069 145 802 -2,56
Kl. A 712 499 715 069 -0,36
Kl. B 195 541 187 903 4,06
Kl. C 25 825 21 325 21,10
Kl. D 21 034 266 20 955 326 0,38
Sterkøl 643 623 558 650 15,21
Sum totalt 22 753 823 22 584 075 0,75
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 675 013 1 685 511 -0,62
Kl. A 9 145 516 9 311 854 -1,79
Kl. B 1 963 660 2 003 469 -1,99
Kl. C 294 865 397 801 -25,88
Kl. D 231 700 579 231 806 758 -0,05
Sterkøl 6 995 959 5 507 332 27,03
Sum totalt 251 775 592 250 712 725 0,42
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 1 073 157 1 086 474 -1.23
Kl. A 5 325 136 5 647 650 -5.71
Kl. B 1 324 736 1 361 175 -2.68
Kl. C 191 874 257 706 -25.55
Kl. D 155 969 906 157 828 788 -1.18
Sterkøl 4 646 255 3 588 559 29.47
Sum totalt 168 531 064 169 770 352 -0,73

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

August 2017 August 2016 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 5 015 475 5 145 369 -2.52
Dagligvare, eget utsalg 17 710 808 17 420 474 1.67
Kiosk og bensin 27 540 18 232 51.05
Sum totalt 22 753 823 22 584 075 0.75
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 51 261 237 51 025 979 0.46
Dagligvare, eget utsalg 200 244 946 199 476 396 0.39
Kiosk og bensin 269 409 210 350 28.08
Sum totalt 251 775 592 250 712 725 0.42
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 34 929 845 35 312 904 -1.08
Dagligvare, eget utsalg 133 414 836 134 306 642 -0.66
Kiosk og bensin 186 383 150 806 23.59
Sum totalt 168 531 064 169 770 352 -0.73

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

August 2017 August 2016 Endring i %
Fat/tank 4 239 670 4 212 872 0.64
Boks 16 829 557 16 147 542 4.22
Flaske 1 684 596 2 223 661 -24.24
Sum totalt 22 753 823 22 584 075 0.75
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 41 687 420 41 772 392 -0.2
Boks 187 023 193 181 473 073 3.06
Flaske 23 064 978 27 467 260 -16.03
Sum totalt 251 775 591 250 712 725 0.42
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 28 723 382 29 032 347 -1.06
Boks 126 489 596 124 301 183 1.76
Flaske 13 318 085 16 436 822 -18.97
Sum totalt 168 531 063 169 770 352 -0.73
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no