Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2014 17 528 16 568 18 636 23 797 21 348 26 365 21 302 21 798 20 145 20 027 20 088 23 264 145 543 250 864
2015 16 119 16 619 22 832 18 951 20 777 25 160 25 607 22 886 19 856 19 882 21 575 23 481 146 064 253 744
2016 16 344 18 744 23 454 20 316 27 422 25 945 23 915 24 096 20 321 19 155 23 121 23 533 156 140 266 366
2017 16 152 17 411 21 776 20 269 27 049 26 941 25 706 23 295 19 441 20 688 23 323 21 102 155 304 263 152

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

Juli 2017 Juli 2016 Endring i %
Norskbrygget øl 20 050 318 20 391 908 -1,68
Hvorav småskalabryggerier 1 113 170 790 773 40,77
Importert øl 5 655 349 3 523 379 60,51
Totalt ølsalg i Norge 25 705 667 23 915 287 7.49
Eksport Juli 2017 Juli 2016 Endring i %
Total eksport 443 610 466 131 -4,83

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 224 147 403 234 607 360 -4,46
Hvorav småskalabryggerier 11 217 104 9 165 067 22,39
Importert øl 41 383 011 29 212 013 41,66
Totalt ølsalg i Norge 265 530 414 263 819 373 0.65
Eksport Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 5 260 017 4 825 043 9,01

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 125 662 573 137 585 762 -8,67
Hvorav småskalabryggerier 6 667 728 5 278 469 26,32
Importert øl 29 641 280 18 553 797 59,76
Totalt ølsalg i Norge 155 303 853 156 139 559 -0.54
Eksport Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 3 081 239 2 809 309 9,68

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Juli 2017 Juli 2016 Endring i %
Vørterøl 137 503 156 203 -11,97
Kl. A 850 439 795 679 6,88
Kl. B 175 516 202 160 -13,18
Kl. C 24 517 27 195 -9,85
Kl. D 22 307 456 20 739 300 7,56
Sterkøl 588 750 461 094 27,69
Sum totalt 24 084 181 22 381 631 7,61
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 678 746 1 664 646 0,85
Kl. A 9 148 086 9 295 098 -1,58
Kl. B 1 956 022 1 988 384 -1,63
Kl. C 290 365 407 016 -28,66
Kl. D 231 621 639 230 945 355 0,29
Sterkøl 6 910 986 5 282 220 30,83
Sum totalt 251 605 844 249 582 719 0,81
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 931 088 940 672 -1.02
Kl. A 4 612 637 4 932 581 -6.49
Kl. B 1 129 195 1 173 272 -3.76
Kl. C 166 049 236 381 -29.75
Kl. D 134 935 640 136 873 462 -1.42
Sterkøl 4 002 632 3 029 909 32.1
Sum totalt 145 777 241 147 186 277 -0,96

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Juli 2017 Juli 2016 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 4 944 513 4 888 834 1.14
Dagligvare, eget utsalg 19 122 813 17 480 881 9.39
Kiosk og bensin 16 855 11 916 41.45
Sum totalt 24 084 181 22 381 631 7.61
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 51 391 130 50 524 243 1.72
Dagligvare, eget utsalg 199 954 612 198 843 198 0.56
Kiosk og bensin 260 101 215 278 20.82
Sum totalt 251 605 843 249 582 719 0.81
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 29 914 369 30 167 535 -0.84
Dagligvare, eget utsalg 115 704 028 116 886 168 -1.01
Kiosk og bensin 158 843 132 574 19.81
Sum totalt 145 777 240 147 186 277 -0.96

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Juli 2017 Juli 2016 Endring i %
Fat/tank 4 002 323 4 080 816 -1.92
Boks 18 159 438 16 183 447 12.21
Flaske 1 922 420 2 117 368 -9.21
Sum totalt 24 084 181 22 381 631 7.61
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 41 660 622 41 446 473 0.52
Boks 186 341 178 180 599 016 3.18
Flaske 23 604 044 27 537 230 -14.28
Sum totalt 251 605 844 249 582 719 0.81
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 24 483 712 24 819 475 -1.35
Boks 109 660 039 108 153 641 1.39
Flaske 11 633 490 14 213 161 -18.15
Sum totalt 145 777 241 147 186 277 -0.96
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no