Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2015 16 016 16 485 22 704 18 856 20 532 24 817 25 451 22 620 19 682 19 518 21 316 23 326 94 594 251 324
2016 16 128 18 493 23 259 20 005 27 188 25 534 23 582 23 770 20 155 18 890 22 824 23 249 105 072 263 077
2017 16 068 17 320 21 672 20 131 26 878 26 847 25 549 23 305 19 411 20 630 23 173 21 017 102 069 262 001
2018 18 799 17 254 20 966 21 712 27 084 27 069 27 511 25 286 0 0 0 0 105 815 185 681

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

Mai 2018 Mai 2017 Endring i %
Norskbrygget øl 22 768 047 21 816 161 4,36
Hvorav småskalabryggerier 1 037 929 1 037 795 0,01
Importert øl 4 316 319 5 061 423 -14,72
Totalt ølsalg i Norge 27 084 366 26 877 584 0.77
Eksport Mai 2018 Mai 2017 Endring i %
Total eksport 566 401 512 626 10,49

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 226 361 760 225 908 152 0,20
Hvorav småskalabryggerier 11 380 286 10 597 586 7,39
Importert øl 39 384 891 34 165 366 15,28
Totalt ølsalg i Norge 265 746 651 260 073 518 2.18
Eksport Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 5 665 543 5 215 871 8,62

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 90 423 396 83 943 083 7,72
Hvorav småskalabryggerier 4 116 315 4 396 395 -6,37
Importert øl 15 391 717 18 126 108 -15,09
Totalt ølsalg i Norge 105 815 113 102 069 191 3.67
Eksport Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 2 402 915 2 092 147 14,85

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Mai 2018 Mai 2017 Endring i %
Vørterøl 157 778 140 009 12,69
Kl. A 972 172 847 865 14,66
Kl. B 262 964 195 834 34,28
Kl. C 20 164 23 892 -15,60
Kl. D 24 741 732 23 099 398 7,11
Sterkøl 826 257 638 716 29,36
Sum totalt 26 981 067 24 945 714 8,16
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 707 101 1 694 126 0,77
Kl. A 8 912 355 9 369 381 -4,88
Kl. B 2 052 222 1 970 588 4,14
Kl. C 242 979 306 647 -20,76
Kl. D 233 629 306 230 012 483 1,57
Sterkøl 7 684 968 6 644 897 15,65
Sum totalt 254 228 931 249 998 122 1,69
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 695 452 649 208 7.12
Kl. A 3 279 538 2 907 846 12.78
Kl. B 828 880 743 876 11.43
Kl. C 90 381 115 549 -21.78
Kl. D 93 533 182 89 583 958 4.41
Sterkøl 3 132 308 2 748 173 13.98
Sum totalt 101 559 741 96 748 610 4,97

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Mai 2018 Mai 2017 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 5 346 508 4 948 707 8.04
Dagligvare, eget utsalg 21 602 754 19 974 667 8.15
Kiosk og bensin 31 805 22 340 42.37
Sum totalt 26 981 067 24 945 714 8.16
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 50 866 812 51 395 559 -1.03
Dagligvare, eget utsalg 203 033 879 198 329 320 2.37
Kiosk og bensin 327 746 273 244 19.95
Sum totalt 254 228 437 249 998 123 1.69
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 19 500 610 19 581 156 -0.41
Dagligvare, eget utsalg 81 905 126 77 048 507 6.3
Kiosk og bensin 153 511 118 947 29.06
Sum totalt 101 559 247 96 748 610 4.97

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Mai 2018 Mai 2017 Endring i %
Fat/tank 4 458 185 4 107 452 8.54
Boks 20 551 481 18 909 956 8.68
Flaske 1 971 401 1 928 306 2.23
Sum totalt 26 981 067 24 945 714 8.16
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 41 823 456 41 580 246 0.58
Boks 192 425 986 183 981 925 4.59
Flaske 19 978 994 24 435 952 -18.24
Sum totalt 254 228 436 249 998 123 1.69
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 16 159 606 15 948 898 1.32
Boks 78 248 171 72 998 356 7.19
Flaske 7 151 470 7 801 357 -8.33
Sum totalt 101 559 247 96 748 611 4.97
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no