Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Lervig Aktiebryggeri har sluttet å rapportere salgstall f.o.m. juni 2018. Det vises derfor for lave volumer for småskalabryggeriene etter dette tidspunktet. Tallene er dermed ikke direkte sammenlignbare.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2015 16 016 16 485 22 704 18 856 20 532 24 817 25 451 22 620 19 682 19 518 21 316 23 326 94 594 251 324
2016 16 128 18 493 23 259 20 005 27 188 25 534 23 582 23 770 20 155 18 890 22 824 23 249 105 072 263 077
2017 16 068 17 320 21 672 20 131 26 878 26 847 25 549 23 305 19 411 20 630 23 173 21 017 102 069 262 001
2018 18 799 17 254 20 966 21 712 27 085 27 070 27 519 25 303 20 171 0 0 0 105 815 205 878

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

Mai 2018 Mai 2017 Endring i %
Norskbrygget øl 22 768 233 21 816 161 4,36
Hvorav småskalabryggerier 1 038 115 1 037 795 0,03
Importert øl 4 316 319 5 061 423 -14,72
Totalt ølsalg i Norge 27 084 552 26 877 584 0.77
Eksport Mai 2018 Mai 2017 Endring i %
Total eksport 566 401 512 626 10,49

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 226 361 999 225 908 152 0,20
Hvorav småskalabryggerier 11 380 525 10 597 586 7,39
Importert øl 39 384 891 34 165 366 15,28
Totalt ølsalg i Norge 265 746 890 260 073 518 2.18
Eksport Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 5 665 543 5 215 871 8,62

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 90 423 635 83 943 083 7,72
Hvorav småskalabryggerier 4 116 554 4 396 395 -6,37
Importert øl 15 391 717 18 126 108 -15,09
Totalt ølsalg i Norge 105 815 352 102 069 191 3.67
Eksport Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 2 402 915 2 092 147 14,85

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Mai 2018 Mai 2017 Endring i %
Vørterøl 157 778 140 009 12,69
Kl. A 972 172 847 865 14,66
Kl. B 262 964 195 834 34,28
Kl. C 20 164 23 892 -15,60
Kl. D 24 741 918 23 099 398 7,11
Sterkøl 826 257 638 716 29,36
Sum totalt 26 981 253 24 945 714 8,16
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 707 101 1 694 126 0,77
Kl. A 8 912 355 9 369 381 -4,88
Kl. B 2 052 222 1 970 588 4,14
Kl. C 242 979 306 647 -20,76
Kl. D 233 629 545 230 012 483 1,57
Sterkøl 7 684 968 6 644 897 15,65
Sum totalt 254 229 170 249 998 122 1,69
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 695 452 649 208 7.12
Kl. A 3 279 538 2 907 846 12.78
Kl. B 828 880 743 876 11.43
Kl. C 90 381 115 549 -21.78
Kl. D 93 533 421 89 583 958 4.41
Sterkøl 3 132 308 2 748 173 13.98
Sum totalt 101 559 980 96 748 610 4,97

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Mai 2018 Mai 2017 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 5 346 648 4 948 707 8.04
Dagligvare, eget utsalg 21 602 800 19 974 667 8.15
Kiosk og bensin 31 805 22 340 42.37
Sum totalt 26 981 253 24 945 714 8.16
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 50 866 972 51 395 559 -1.03
Dagligvare, eget utsalg 203 033 958 198 329 320 2.37
Kiosk og bensin 327 746 273 244 19.95
Sum totalt 254 228 676 249 998 123 1.69
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 19 500 770 19 581 156 -0.41
Dagligvare, eget utsalg 81 905 205 77 048 507 6.3
Kiosk og bensin 153 511 118 947 29.06
Sum totalt 101 559 486 96 748 610 4.97

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Mai 2018 Mai 2017 Endring i %
Fat/tank 4 458 185 4 107 452 8.54
Boks 20 551 481 18 909 956 8.68
Flaske 1 971 587 1 928 306 2.24
Sum totalt 26 981 253 24 945 714 8.16
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 41 823 456 41 580 246 0.58
Boks 192 425 986 183 981 925 4.59
Flaske 19 979 233 24 435 952 -18.24
Sum totalt 254 228 675 249 998 123 1.69
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 16 159 606 15 948 898 1.32
Boks 78 248 171 72 998 356 7.19
Flaske 7 151 709 7 801 357 -8.33
Sum totalt 101 559 486 96 748 611 4.97
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no