Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2014 17 528 16 568 18 636 23 797 21 348 26 365 21 302 21 798 20 145 20 027 20 088 23 264 97 876 250 864
2015 16 119 16 619 22 832 18 951 20 777 25 160 25 607 22 886 19 856 19 882 21 575 23 481 95 297 253 744
2016 16 344 18 744 23 454 20 316 27 422 25 945 23 915 24 096 20 321 19 155 23 121 23 533 106 280 266 366
2017 16 152 17 411 21 776 20 269 27 049 26 941 25 706 23 295 19 441 20 688 23 323 21 102 102 657 263 152

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

Mai 2017 Mai 2016 Endring i %
Norskbrygget øl 21 814 957 24 422 211 -10,68
Hvorav småskalabryggerier 1 036 591 933 695 11,02
Importert øl 5 234 266 2 999 937 74,48
Totalt ølsalg i Norge 27 049 223 27 422 148 -1.36
Eksport Mai 2017 Mai 2016 Endring i %
Total eksport 512 626 512 569 0,01

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 225 905 880 236 815 082 -4,61
Hvorav småskalabryggerier 10 595 314 9 086 689 16,60
Importert øl 36 837 490 27 911 193 31,98
Totalt ølsalg i Norge 262 743 370 264 726 275 -0.75
Eksport Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 5 215 871 4 837 892 7,81

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 83 940 811 94 105 523 -10,80
Hvorav småskalabryggerier 4 394 123 3 626 654 21,16
Importert øl 18 715 998 12 174 036 53,74
Totalt ølsalg i Norge 102 656 809 106 279 559 -3.41
Eksport Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 2 092 147 1 864 363 12,22

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Mai 2017 Mai 2016 Endring i %
Vørterøl 140 009 135 534 3,30
Kl. A 847 865 878 995 -3,54
Kl. B 195 834 196 742 -0,46
Kl. C 23 892 36 778 -35,04
Kl. D 23 099 353 24 275 382 -4,84
Sterkøl 637 557 545 975 16,77
Sum totalt 24 944 510 26 069 406 -4,32
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 694 126 1 651 933 2,55
Kl. A 9 369 381 9 090 172 3,07
Kl. B 1 970 588 2 007 057 -1,82
Kl. C 306 647 411 671 -25,51
Kl. D 230 012 002 232 292 804 -0,98
Sterkøl 6 643 106 5 121 052 29,72
Sum totalt 249 995 850 250 574 689 -0,23
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 649 208 643 412 0.9
Kl. A 2 907 846 3 006 495 -3.28
Kl. B 743 876 773 387 -3.82
Kl. C 115 549 169 599 -31.87
Kl. D 89 583 477 93 130 936 -3.81
Sterkøl 2 746 382 2 041 539 34.53
Sum totalt 96 746 338 99 765 368 -3,03

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Mai 2017 Mai 2016 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 4 947 503 5 276 965 -6.24
Dagligvare, eget utsalg 19 974 667 20 771 740 -3.84
Kiosk og bensin 22 340 20 701 7.92
Sum totalt 24 944 510 26 069 406 -4.32
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 51 393 327 50 821 657 1.12
Dagligvare, eget utsalg 198 329 280 199 528 092 -0.6
Kiosk og bensin 273 244 224 940 21.47
Sum totalt 249 995 851 250 574 689 -0.23
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 19 578 924 19 829 893 -1.27
Dagligvare, eget utsalg 77 048 467 79 855 940 -3.52
Kiosk og bensin 118 947 79 535 49.55
Sum totalt 96 746 338 99 765 368 -3.03

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Mai 2017 Mai 2016 Endring i %
Fat/tank 4 106 364 4 374 321 -6.13
Boks 18 909 956 19 296 657 -2
Flaske 1 928 190 2 398 428 -19.61
Sum totalt 24 944 510 26 069 406 -4.32
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 41 578 322 41 697 327 -0.29
Boks 183 981 925 180 520 461 1.92
Flaske 24 435 604 28 356 901 -13.83
Sum totalt 249 995 851 250 574 689 -0.23
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 15 946 974 16 365 037 -2.55
Boks 72 998 356 73 851 211 -1.15
Flaske 7 801 009 9 549 120 -18.31
Sum totalt 96 746 339 99 765 368 -3.03
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no