Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2014 17 528 16 568 18 636 23 797 21 348 26 365 21 302 21 798 20 145 20 027 20 088 23 264 97 876 250 864
2015 16 119 16 619 22 832 18 951 20 777 25 160 25 607 22 886 19 856 19 882 21 575 23 481 95 297 253 744
2016 16 344 18 744 23 454 20 316 27 422 25 945 23 915 24 096 20 321 19 155 23 121 23 533 106 280 266 366
2017 16 129 17 388 21 753 20 246 27 019 26 953 25 675 23 262 0 0 0 0 102 535 178 425

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

Mai 2017 Mai 2016 Endring i %
Norskbrygget øl 21 784 836 24 422 211 -10,80
Hvorav småskalabryggerier 1 019 405 933 695 9,18
Importert øl 5 234 266 2 999 937 74,48
Totalt ølsalg i Norge 27 019 102 27 422 148 -1.47
Eksport Mai 2017 Mai 2016 Endring i %
Total eksport 512 626 512 569 0,01

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 225 783 893 236 815 082 -4,66
Hvorav småskalabryggerier 10 486 262 9 086 689 15,40
Importert øl 36 837 490 27 911 193 31,98
Totalt ølsalg i Norge 262 621 383 264 726 275 -0.8
Eksport Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 5 215 871 4 837 892 7,81

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 83 818 824 94 105 523 -10,93
Hvorav småskalabryggerier 4 285 071 3 626 654 18,15
Importert øl 18 715 998 12 174 036 53,74
Totalt ølsalg i Norge 102 534 822 106 279 559 -3.52
Eksport Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 2 092 147 1 864 363 12,22

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Mai 2017 Mai 2016 Endring i %
Vørterøl 140 009 135 534 3,30
Kl. A 847 865 878 995 -3,54
Kl. B 195 834 196 742 -0,46
Kl. C 23 892 36 778 -35,04
Kl. D 23 082 916 24 275 382 -4,91
Sterkøl 636 808 545 975 16,64
Sum totalt 24 927 324 26 069 406 -4,38
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 694 126 1 651 933 2,55
Kl. A 9 369 381 9 090 172 3,07
Kl. B 1 970 588 2 007 057 -1,82
Kl. C 306 647 411 671 -25,51
Kl. D 229 907 901 232 292 804 -1,03
Sterkøl 6 638 361 5 121 052 29,63
Sum totalt 249 887 004 250 574 689 -0,27
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 649 208 643 412 0.9
Kl. A 2 907 846 3 006 495 -3.28
Kl. B 743 876 773 387 -3.82
Kl. C 115 549 169 599 -31.87
Kl. D 89 479 376 93 130 936 -3.92
Sterkøl 2 741 637 2 041 539 34.29
Sum totalt 96 637 492 99 765 368 -3,14

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Mai 2017 Mai 2016 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 4 934 813 5 276 965 -6.48
Dagligvare, eget utsalg 19 970 171 20 771 740 -3.86
Kiosk og bensin 22 340 20 701 7.92
Sum totalt 24 927 324 26 069 406 -4.38
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 51 312 957 50 821 657 0.97
Dagligvare, eget utsalg 198 300 804 199 528 092 -0.62
Kiosk og bensin 273 244 224 940 21.47
Sum totalt 249 887 005 250 574 689 -0.27
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 19 498 554 19 829 893 -1.67
Dagligvare, eget utsalg 77 019 991 79 855 940 -3.55
Kiosk og bensin 118 947 79 535 49.55
Sum totalt 96 637 492 99 765 368 -3.14

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Mai 2017 Mai 2016 Endring i %
Fat/tank 4 099 012 4 374 321 -6.29
Boks 18 905 460 19 296 657 -2.03
Flaske 1 922 852 2 398 428 -19.83
Sum totalt 24 927 324 26 069 406 -4.38
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 41 521 988 41 697 327 -0.42
Boks 183 954 501 180 520 461 1.9
Flaske 24 410 516 28 356 901 -13.92
Sum totalt 249 887 005 250 574 689 -0.27
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 15 890 640 16 365 037 -2.9
Boks 72 970 932 73 851 211 -1.19
Flaske 7 775 921 9 549 120 -18.57
Sum totalt 96 637 493 99 765 368 -3.14
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no