Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Lervig Aktiebryggeri har sluttet å rapportere salgstall f.o.m. juni 2018. Det vises derfor for lave volumer for småskalabryggeriene etter dette tidspunktet. Tallene er dermed ikke direkte sammenlignbare.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2015 16 016 16 485 22 704 18 856 20 532 24 817 25 451 22 620 19 682 19 518 21 316 23 326 74 062 251 324
2016 16 128 18 493 23 259 20 005 27 188 25 534 23 582 23 770 20 155 18 890 22 824 23 249 77 884 263 077
2017 16 068 17 320 21 672 20 131 26 878 26 847 25 549 23 305 19 411 20 630 23 173 21 017 75 192 262 001
2018 18 799 17 254 20 966 21 712 27 085 27 070 27 519 25 303 20 171 0 0 0 78 731 205 878

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

April 2018 April 2017 Endring i %
Norskbrygget øl 17 343 156 16 878 614 2,75
Hvorav småskalabryggerier 835 847 890 146 -6,10
Importert øl 4 368 640 3 252 568 34,31
Totalt ølsalg i Norge 21 711 796 20 131 182 7.85
Eksport April 2018 April 2017 Endring i %
Total eksport 545 104 485 636 12,25

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 225 409 927 228 514 202 -1,36
Hvorav småskalabryggerier 11 380 205 10 493 486 8,45
Importert øl 40 129 995 31 869 924 25,92
Totalt ølsalg i Norge 265 539 922 260 384 126 1.98
Eksport Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 5 611 768 5 215 814 7,59

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 67 655 402 62 126 922 8,90
Hvorav småskalabryggerier 3 078 439 3 358 600 -8,34
Importert øl 11 075 398 13 064 685 -15,23
Totalt ølsalg i Norge 78 730 800 75 191 607 4.71
Eksport Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 1 836 514 1 579 521 16,27

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

April 2018 April 2017 Endring i %
Vørterøl 123 234 135 756 -9,22
Kl. A 723 071 666 679 8,46
Kl. B 146 398 183 005 -20,00
Kl. C 14 219 25 200 -43,58
Kl. D 19 058 893 17 918 850 6,36
Sterkøl 613 977 548 201 12,00
Sum totalt 20 679 792 19 477 691 6,17
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 689 332 1 689 651 -0,02
Kl. A 8 788 048 9 400 511 -6,52
Kl. B 1 985 092 1 971 496 0,69
Kl. C 246 707 319 533 -22,79
Kl. D 231 987 025 231 188 467 0,35
Sterkøl 7 497 427 6 552 156 14,43
Sum totalt 252 193 631 251 121 814 0,43
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 537 674 509 199 5.59
Kl. A 2 307 366 2 059 981 12.01
Kl. B 565 916 548 042 3.26
Kl. C 70 217 91 657 -23.39
Kl. D 68 791 503 66 484 560 3.47
Sterkøl 2 306 051 2 109 457 9.32
Sum totalt 74 578 727 71 802 896 3,87

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

April 2018 April 2017 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 3 959 827 3 758 355 5.36
Dagligvare, eget utsalg 16 691 404 15 661 965 6.57
Kiosk og bensin 28 561 57 371 -50.22
Sum totalt 20 679 792 19 477 691 6.17
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 50 469 031 51 723 817 -2.43
Dagligvare, eget utsalg 201 405 825 199 126 393 1.14
Kiosk og bensin 318 281 271 605 17.19
Sum totalt 252 193 137 251 121 815 0.43
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 14 154 122 14 632 449 -3.27
Dagligvare, eget utsalg 60 302 405 57 073 840 5.66
Kiosk og bensin 121 706 96 607 25.98
Sum totalt 74 578 233 71 802 896 3.87

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

April 2018 April 2017 Endring i %
Fat/tank 3 327 918 3 075 729 8.2
Boks 15 867 155 14 962 728 6.04
Flaske 1 484 719 1 439 234 3.16
Sum totalt 20 679 792 19 477 691 6.17
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 41 472 723 41 847 115 -0.89
Boks 190 784 461 184 368 626 3.48
Flaske 19 935 952 24 906 074 -19.96
Sum totalt 252 193 136 251 121 815 0.43
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 11 701 421 11 841 446 -1.18
Boks 57 696 690 54 088 400 6.67
Flaske 5 180 122 5 873 051 -11.8
Sum totalt 74 578 233 71 802 897 3.87
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no