Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2015 16 119 16 619 22 832 18 951 20 777 25 160 25 607 22 886 19 856 19 882 21 575 23 481 74 520 253 744
2016 16 344 18 744 23 454 20 316 27 422 25 945 23 915 24 096 20 321 19 155 23 121 23 533 78 857 266 366
2017 16 152 17 411 21 776 20 269 27 049 26 941 25 706 23 295 19 441 20 688 23 323 21 102 75 608 263 152
2018 18 887 17 321 20 907 21 922 27 257 27 214 0 0 0 0 0 0 79 036 133 507

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

April 2018 April 2017 Endring i %
Norskbrygget øl 17 343 108 16 878 491 2,75
Hvorav småskalabryggerier 835 799 890 023 -6,09
Importert øl 4 578 981 3 390 522 35,05
Totalt ølsalg i Norge 21 922 089 20 269 013 8.16
Eksport April 2018 April 2017 Endring i %
Total eksport 545 104 485 636 12,25

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 225 399 918 228 513 134 -1,36
Hvorav småskalabryggerier 11 370 196 10 492 418 8,37
Importert øl 41 180 485 34 603 161 19,01
Totalt ølsalg i Norge 266 580 403 263 116 295 1.32
Eksport Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 5 611 768 5 215 814 7,59

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 67 649 078 62 125 854 8,89
Hvorav småskalabryggerier 3 072 115 3 357 532 -8,50
Importert øl 11 387 160 13 481 732 -15,54
Totalt ølsalg i Norge 79 036 238 75 607 586 4.53
Eksport Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 1 836 514 1 579 521 16,27

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

April 2018 April 2017 Endring i %
Vørterøl 123 234 135 756 -9,22
Kl. A 723 071 666 679 8,46
Kl. B 146 398 183 005 -20,00
Kl. C 14 219 25 200 -43,58
Kl. D 19 058 886 17 918 822 6,36
Sterkøl 613 936 548 106 12,01
Sum totalt 20 679 744 19 477 568 6,17
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 689 332 1 689 651 -0,02
Kl. A 8 788 048 9 400 511 -6,52
Kl. B 1 985 092 1 971 496 0,69
Kl. C 246 707 319 533 -22,79
Kl. D 231 980 632 231 188 031 0,34
Sterkøl 7 493 811 6 551 524 14,38
Sum totalt 252 183 622 251 120 746 0,42
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 537 674 509 199 5.59
Kl. A 2 307 366 2 059 981 12.01
Kl. B 565 916 548 042 3.26
Kl. C 70 217 91 657 -23.39
Kl. D 68 786 185 66 484 124 3.46
Sterkøl 2 305 045 2 108 825 9.3
Sum totalt 74 572 403 71 801 828 3,86

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

April 2018 April 2017 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 3 959 786 3 758 232 5.36
Dagligvare, eget utsalg 16 691 397 15 661 965 6.57
Kiosk og bensin 28 561 57 371 -50.22
Sum totalt 20 679 744 19 477 568 6.17
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 50 464 490 51 722 789 -2.43
Dagligvare, eget utsalg 201 400 357 199 126 353 1.14
Kiosk og bensin 318 281 271 605 17.19
Sum totalt 252 183 128 251 120 747 0.42
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 14 152 862 14 631 421 -3.27
Dagligvare, eget utsalg 60 297 341 57 073 800 5.65
Kiosk og bensin 121 706 96 607 25.98
Sum totalt 74 571 909 71 801 828 3.86

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

April 2018 April 2017 Endring i %
Fat/tank 3 327 880 3 075 629 8.2
Boks 15 867 155 14 962 728 6.04
Flaske 1 484 709 1 439 211 3.16
Sum totalt 20 679 744 19 477 568 6.17
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 41 469 846 41 846 279 -0.9
Boks 190 784 461 184 368 626 3.48
Flaske 19 928 820 24 905 842 -19.98
Sum totalt 252 183 127 251 120 747 0.42
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 11 700 783 11 840 610 -1.18
Boks 57 696 690 54 088 400 6.67
Flaske 5 174 436 5 872 819 -11.89
Sum totalt 74 571 909 71 801 829 3.86
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no