Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Lervig Aktiebryggeri har sluttet å rapportere salgstall f.o.m. juni 2018. Det vises derfor for lave volumer for småskalabryggeriene etter dette tidspunktet. Tallene er dermed ikke direkte sammenlignbare.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2015 16 016 16 485 22 704 18 856 20 532 24 817 25 451 22 620 19 682 19 518 21 316 23 326 55 206 251 324
2016 16 128 18 493 23 259 20 005 27 188 25 534 23 582 23 770 20 155 18 890 22 824 23 249 57 880 263 077
2017 16 068 17 320 21 672 20 131 26 878 26 847 25 549 23 305 19 411 20 630 23 173 21 017 55 060 262 001
2018 18 799 17 254 20 966 21 712 27 085 27 070 27 519 25 303 20 171 0 0 0 57 019 205 878

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

Mars 2018 Mars 2017 Endring i %
Norskbrygget øl 19 366 839 19 052 666 1,65
Hvorav småskalabryggerier 860 976 996 583 -13,61
Importert øl 1 599 374 2 619 142 -38,94
Totalt ølsalg i Norge 20 966 213 21 671 808 -3.26
Eksport Mars 2018 Mars 2017 Endring i %
Total eksport 539 688 435 841 23,83

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 224 945 385 229 008 456 -1,77
Hvorav småskalabryggerier 11 434 504 10 420 062 9,74
Importert øl 39 013 923 31 249 022 24,85
Totalt ølsalg i Norge 263 959 308 260 257 478 1.42
Eksport Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 5 552 300 5 085 649 9,18

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 50 312 246 45 248 308 11,19
Hvorav småskalabryggerier 2 242 592 2 468 454 -9,15
Importert øl 6 706 758 9 812 117 -31,65
Totalt ølsalg i Norge 57 019 004 55 060 425 3.56
Eksport Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 1 291 410 1 093 885 18,06

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Mars 2018 Mars 2017 Endring i %
Vørterøl 166 274 152 596 8,96
Kl. A 637 154 580 846 9,69
Kl. B 176 129 156 814 12,32
Kl. C 21 316 30 638 -30,43
Kl. D 19 126 042 19 250 725 -0,65
Sterkøl 659 237 594 371 10,91
Sum totalt 20 786 152 20 765 990 0,10
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 701 854 1 674 108 1,66
Kl. A 8 731 656 9 279 160 -5,90
Kl. B 2 021 699 1 931 062 4,69
Kl. C 257 688 323 802 -20,42
Kl. D 230 846 982 230 419 323 0,19
Sterkøl 7 431 651 6 412 976 15,88
Sum totalt 250 991 530 250 040 431 0,38
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 414 440 373 443 10.98
Kl. A 1 584 295 1 393 302 13.71
Kl. B 419 518 365 037 14.92
Kl. C 55 998 66 457 -15.74
Kl. D 49 732 610 48 565 710 2.4
Sterkøl 1 692 074 1 561 256 8.38
Sum totalt 53 898 935 52 325 205 3,01

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Mars 2018 Mars 2017 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 4 031 588 4 338 972 -7.08
Dagligvare, eget utsalg 16 725 368 16 406 676 1.94
Kiosk og bensin 29 196 20 342 43.53
Sum totalt 20 786 152 20 765 990 0.1
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 50 267 559 51 826 830 -3.01
Dagligvare, eget utsalg 200 376 386 197 989 402 1.21
Kiosk og bensin 347 091 224 199 54.81
Sum totalt 250 991 036 250 040 431 0.38
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 10 194 295 10 874 094 -6.25
Dagligvare, eget utsalg 43 611 001 41 411 875 5.31
Kiosk og bensin 93 145 39 236 137.4
Sum totalt 53 898 441 52 325 205 3.01

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Mars 2018 Mars 2017 Endring i %
Fat/tank 3 300 524 3 548 182 -6.98
Boks 15 980 833 15 514 980 3
Flaske 1 504 795 1 702 828 -11.63
Sum totalt 20 786 152 20 765 990 0.1
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 41 220 534 41 924 493 -1.68
Boks 189 880 034 182 779 679 3.88
Flaske 19 890 467 25 336 260 -21.49
Sum totalt 250 991 035 250 040 432 0.38
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 8 373 503 8 765 717 -4.47
Boks 41 829 535 39 125 672 6.91
Flaske 3 695 403 4 433 817 -16.65
Sum totalt 53 898 441 52 325 206 3.01
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no