Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2014 17 528 16 568 18 636 23 797 21 348 26 365 21 302 21 798 20 145 20 027 20 088 23 264 52 731 250 864
2015 16 119 16 619 22 832 18 951 20 777 25 160 25 607 22 886 19 856 19 882 21 575 23 481 55 569 253 744
2016 16 344 18 744 23 454 20 316 27 422 25 945 23 915 24 096 20 321 19 155 23 121 23 533 58 541 266 366
2017 16 152 17 411 21 776 20 269 27 049 26 941 25 706 23 295 19 441 20 688 23 323 21 102 55 339 263 152

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

Mars 2017 Mars 2016 Endring i %
Norskbrygget øl 19 052 282 21 120 158 -9,79
Hvorav småskalabryggerier 996 199 679 659 46,57
Importert øl 2 723 380 2 333 624 16,70
Totalt ølsalg i Norge 21 775 662 23 453 782 -7.16
Eksport Mars 2017 Mars 2016 Endring i %
Total eksport 435 841 477 128 -8,65

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 229 007 511 230 652 254 -0,71
Hvorav småskalabryggerier 10 419 117 8 589 644 21,30
Importert øl 34 155 859 26 063 307 31,05
Totalt ølsalg i Norge 263 163 370 256 715 561 2.51
Eksport Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 5 085 649 4 675 513 8,77

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 45 247 363 52 310 444 -13,50
Hvorav småskalabryggerier 2 467 509 1 876 237 31,51
Importert øl 10 091 210 6 230 879 61,95
Totalt ølsalg i Norge 55 338 573 58 541 323 -5.47
Eksport Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 1 093 885 996 323 9,79

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Mars 2017 Mars 2016 Endring i %
Vørterøl 152 596 139 497 9,39
Kl. A 580 846 644 749 -9,91
Kl. B 156 814 199 966 -21,58
Kl. C 30 638 42 595 -28,07
Kl. D 19 250 605 20 894 271 -7,87
Sterkøl 594 107 414 673 43,27
Sum totalt 20 765 606 22 335 751 -7,03
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 674 108 1 638 359 2,18
Kl. A 9 279 160 8 911 896 4,12
Kl. B 1 931 062 1 977 749 -2,36
Kl. C 323 802 404 456 -19,94
Kl. D 230 418 915 225 730 623 2,08
Sterkøl 6 412 439 4 860 426 31,93
Sum totalt 250 039 486 243 523 509 2,68
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 373 443 387 665 -3.67
Kl. A 1 393 302 1 582 172 -11.94
Kl. B 365 037 434 074 -15.9
Kl. C 66 457 103 352 -35.7
Kl. D 48 565 302 51 705 848 -6.07
Sterkøl 1 560 719 1 086 543 43.64
Sum totalt 52 324 260 55 299 654 -5,38

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Mars 2017 Mars 2016 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 4 338 628 4 282 458 1.31
Dagligvare, eget utsalg 16 406 636 18 038 891 -9.05
Kiosk og bensin 20 342 14 402 41.24
Sum totalt 20 765 606 22 335 751 -7.03
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 51 825 925 49 449 265 4.81
Dagligvare, eget utsalg 197 989 362 193 861 766 2.13
Kiosk og bensin 224 199 212 478 5.52
Sum totalt 250 039 486 243 523 509 2.68
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 10 873 189 10 691 560 1.7
Dagligvare, eget utsalg 41 411 835 44 559 225 -7.06
Kiosk og bensin 39 236 48 869 -19.71
Sum totalt 52 324 260 55 299 654 -5.38

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Mars 2017 Mars 2016 Endring i %
Fat/tank 3 547 924 3 518 994 0.82
Boks 15 514 980 16 741 398 -7.33
Flaske 1 702 702 2 075 359 -17.96
Sum totalt 20 765 606 22 335 751 -7.03
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 41 923 757 40 604 180 3.25
Boks 182 779 679 174 628 777 4.67
Flaske 25 336 051 28 290 552 -10.44
Sum totalt 250 039 487 243 523 509 2.68
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 8 764 981 8 837 609 -0.82
Boks 39 125 672 41 180 773 -4.99
Flaske 4 433 608 5 281 272 -16.05
Sum totalt 52 324 261 55 299 654 -5.38
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no