Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2014 17 528 16 568 18 636 23 797 21 348 26 365 21 302 21 798 20 145 20 027 20 088 23 264 52 731 250 864
2015 16 119 16 619 22 832 18 951 20 777 25 160 25 607 22 886 19 856 19 882 21 575 23 481 55 569 253 744
2016 16 344 18 744 23 454 20 316 27 422 25 945 23 915 24 096 20 321 19 155 23 121 23 533 58 541 266 366
2017 16 129 17 388 21 753 20 246 27 019 26 953 25 675 23 262 0 0 0 0 55 270 178 425

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

Mars 2017 Mars 2016 Endring i %
Norskbrygget øl 19 029 367 21 120 158 -9,90
Hvorav småskalabryggerier 973 284 679 659 43,20
Importert øl 2 723 380 2 333 624 16,70
Totalt ølsalg i Norge 21 752 747 23 453 782 -7.25
Eksport Mars 2017 Mars 2016 Endring i %
Total eksport 435 841 477 128 -8,65

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 228 938 766 230 652 254 -0,74
Hvorav småskalabryggerier 10 350 372 8 589 644 20,50
Importert øl 34 155 859 26 063 307 31,05
Totalt ølsalg i Norge 263 094 625 256 715 561 2.48
Eksport Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 5 085 649 4 675 513 8,77

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 45 178 618 52 310 444 -13,63
Hvorav småskalabryggerier 2 398 764 1 876 237 27,85
Importert øl 10 091 210 6 230 879 61,95
Totalt ølsalg i Norge 55 269 828 58 541 323 -5.59
Eksport Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 1 093 885 996 323 9,79

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Mars 2017 Mars 2016 Endring i %
Vørterøl 152 596 139 497 9,39
Kl. A 580 846 644 749 -9,91
Kl. B 156 814 199 966 -21,58
Kl. C 30 638 42 595 -28,07
Kl. D 19 228 689 20 894 271 -7,97
Sterkøl 593 108 414 673 43,03
Sum totalt 20 742 691 22 335 751 -7,13
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 674 108 1 638 359 2,18
Kl. A 9 279 160 8 911 896 4,12
Kl. B 1 931 062 1 977 749 -2,36
Kl. C 323 802 404 456 -19,94
Kl. D 230 353 167 225 730 623 2,05
Sterkøl 6 409 442 4 860 426 31,87
Sum totalt 249 970 741 243 523 509 2,65
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 373 443 387 665 -3.67
Kl. A 1 393 302 1 582 172 -11.94
Kl. B 365 037 434 074 -15.9
Kl. C 66 457 103 352 -35.7
Kl. D 48 499 554 51 705 848 -6.2
Sterkøl 1 557 722 1 086 543 43.36
Sum totalt 52 255 515 55 299 654 -5,50

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Mars 2017 Mars 2016 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 4 321 708 4 282 458 0.92
Dagligvare, eget utsalg 16 400 641 18 038 891 -9.08
Kiosk og bensin 20 342 14 402 41.24
Sum totalt 20 742 691 22 335 751 -7.13
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 51 775 165 49 449 265 4.7
Dagligvare, eget utsalg 197 971 377 193 861 766 2.12
Kiosk og bensin 224 199 212 478 5.52
Sum totalt 249 970 741 243 523 509 2.65
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 10 822 429 10 691 560 1.22
Dagligvare, eget utsalg 41 393 850 44 559 225 -7.1
Kiosk og bensin 39 236 48 869 -19.71
Sum totalt 52 255 515 55 299 654 -5.5

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Mars 2017 Mars 2016 Endring i %
Fat/tank 3 538 121 3 518 994 0.54
Boks 15 508 985 16 741 398 -7.36
Flaske 1 695 585 2 075 359 -18.3
Sum totalt 20 742 691 22 335 751 -7.13
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 41 894 348 40 604 180 3.18
Boks 182 761 694 174 628 777 4.66
Flaske 25 314 700 28 290 552 -10.52
Sum totalt 249 970 742 243 523 509 2.65
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 8 735 572 8 837 609 -1.15
Boks 39 107 687 41 180 773 -5.03
Flaske 4 412 257 5 281 272 -16.45
Sum totalt 52 255 516 55 299 654 -5.5
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no