Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2014 17 528 16 568 18 636 23 797 21 348 26 365 21 302 21 798 20 145 20 027 20 088 23 264 34 096 250 864
2015 16 119 16 619 22 832 18 951 20 777 25 160 25 607 22 886 19 856 19 882 21 575 23 481 32 738 253 744
2016 16 344 18 744 23 454 20 316 27 422 25 945 23 915 24 096 20 321 19 155 23 121 23 533 35 088 266 366
2017 16 152 17 411 21 776 20 269 27 049 26 941 25 706 23 295 19 441 20 688 23 323 21 102 33 563 263 152

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

Februar 2017 Februar 2016 Endring i %
Norskbrygget øl 13 773 605 16 989 707 -18,93
Hvorav småskalabryggerier 745 383 645 916 15,40
Importert øl 3 637 178 1 753 871 107,38
Totalt ølsalg i Norge 17 410 783 18 743 578 -7.11
Eksport Februar 2017 Februar 2016 Endring i %
Total eksport 338 030 301 742 12,03

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 231 075 387 230 613 399 0,20
Hvorav småskalabryggerier 10 102 577 8 587 973 17,64
Importert øl 33 766 103 25 480 194 32,52
Totalt ølsalg i Norge 264 841 490 256 093 593 3.42
Eksport Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 5 126 936 4 626 215 10,82

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 26 195 081 31 190 286 -16,02
Hvorav småskalabryggerier 1 471 310 1 196 578 22,96
Importert øl 7 367 830 3 897 255 89,05
Totalt ølsalg i Norge 33 562 911 35 087 541 -4.35
Eksport Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 658 044 519 195 26,74

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Februar 2017 Februar 2016 Endring i %
Vørterøl 118 344 146 166 -19,03
Kl. A 437 719 487 180 -10,15
Kl. B 135 725 128 010 6,03
Kl. C 25 926 34 262 -24,33
Kl. D 15 364 538 16 756 804 -8,31
Sterkøl 518 095 368 323 40,66
Sum totalt 16 600 347 17 920 745 -7,37
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 661 009 1 650 328 0,65
Kl. A 9 343 063 8 924 103 4,69
Kl. B 1 974 214 1 991 506 -0,87
Kl. C 335 759 402 158 -16,51
Kl. D 232 062 581 225 538 177 2,89
Sterkøl 6 233 005 4 822 948 29,24
Sum totalt 251 609 631 243 329 220 3,40
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 220 847 248 168 -11.01
Kl. A 812 456 937 423 -13.33
Kl. B 208 223 234 108 -11.06
Kl. C 35 819 60 757 -41.05
Kl. D 29 314 697 30 811 577 -4.86
Sterkøl 966 612 671 870 43.87
Sum totalt 31 558 654 32 963 903 -4,26

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Februar 2017 Februar 2016 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 3 497 777 3 659 181 -4.41
Dagligvare, eget utsalg 13 090 378 14 232 084 -8.02
Kiosk og bensin 12 192 29 480 -58.64
Sum totalt 16 600 347 17 920 745 -7.37
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 51 769 755 49 580 957 4.41
Dagligvare, eget utsalg 199 621 617 193 543 095 3.14
Kiosk og bensin 218 259 205 168 6.38
Sum totalt 251 609 631 243 329 220 3.4
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 6 534 561 6 409 102 1.96
Dagligvare, eget utsalg 25 005 199 26 520 334 -5.71
Kiosk og bensin 18 894 34 467 -45.18
Sum totalt 31 558 654 32 963 903 -4.26

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Februar 2017 Februar 2016 Endring i %
Fat/tank 2 784 505 3 039 444 -8.39
Boks 12 442 048 13 182 128 -5.61
Flaske 1 373 794 1 699 173 -19.15
Sum totalt 16 600 347 17 920 745 -7.37
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 41 894 826 40 709 129 2.91
Boks 184 006 097 173 930 254 5.79
Flaske 25 708 708 28 689 837 -10.39
Sum totalt 251 609 631 243 329 220 3.4
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 5 217 056 5 318 615 -1.91
Boks 23 610 692 24 439 375 -3.39
Flaske 2 730 906 3 205 913 -14.82
Sum totalt 31 558 654 32 963 903 -4.26
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no